Pred časom je potekal prvi spletni teden oblikovanja v organizaciji mariborske fakultete za strojništvo, kjer se študij oblikovanja izvaja že od leta 1999. Kot je povedal Aleksander Praper, so študenti programa inženirsko oblikovanje izdelkov (IOI) lahko zaposljivi, večkrat nagrajeni na slovenskih in mednarodnih natečajih ter uspešni pri svojem delu, pa vendar je poznavanje tega študija v Sloveniji še vedno precej omejeno. »Ker se zavedamo, da so mladim vedno dobrodošle informacije o študiju, smo se odločili pripraviti teden oblikovanja. Izvedli smo devet tematskih webinarjev oziroma spletnih seminarjev, ki so zaradi epidemioloških omejitev in lažjega spremljanja dogodkov s katere koli lokacije potekali v večernih urah in tako zainteresiranim omogočili širši vpogled, kot ga lahko pridobijo v omejenem času na informativnih dnevih,« je povedal Praper.

Nagrajeni študenti predstavili svoje projekte

Od ponedeljka do petka so mentorji ter študenti in študentke študijskih programov tehnologije tekstilnega oblikovanja (TTO) in inženirsko oblikovanje izdelkov (IOI) predstavljali različne dejavnosti, povezane z izvajanjem tega programa, ki vsebuje smeri oblikovanje izdelkov ter oblikovanje tekstilij in oblačil. Temu ustrezno sta si vsak večer sledila dva dogodka, za vsako smer po eden. Prvi, ponedeljkov spletni seminar je tako zajemal predstavitev projekta, izvedenega v okviru študijskega programa inženirsko oblikovanje izdelkov, v kateri je doc. dr. Jasmin Kaljun gostil zdaj že bivšega študenta Denisa Štajdoharja, ki je na smeri oblikovanje izdelkov pod njegovim mentorstvom oblikoval fitnes napravo za krepitev moči za blagovno znamko KingsBox. »Predstavil je proces oblikovanja izdelka od ideje do realizacije. Izdelek je bil zasnovan v okviru magistrske naloge, v kateri je študent sistematično predstavil funkcionalno-estetski pristop k oblikovalskemu procesu,« je razložil sogovornik, ki je tudi poudaril, da je bil Štajdohar, takrat še študent, v okviru meseca oblikovanja leta 2020 nagrajen kot perspektivni kader na področju industrijskega oblikovanja. Na ponedeljkovem drugem seminarju, na smeri oblikovanje tekstilij in oblačil, je bil predstavljen primer povezovanja izobraževalne institucije z gospodarstvom, konkretno s podjetjem Alpina. Rezultat tega sodelovanja je bila izdelava 18 prototipov čevljev, ki so bili razstavljeni v okviru meseca oblikovanja, v Slovenskem etnografskem muzeju in na fakulteti za strojništvo. Skupina študentov je v sklopu meseca oblikovanja leta 2019 za svoje uspešno delo pri tem projektu prejela tudi priznanje za perspektivne na področju produktnega oblikovanja. Refleksije sodelovanja s podjetjem je strnila izr. prof. dr. Sonja Šterman, z njo pa je svoje izkušnje sodelovanja delil študent Mirnes Bajić.

Znanje s področij vizualizacije in simulacije izdelkov

Drugi dan tedna oblikovanja so bila predstavljena znanja s področja modeliranja in vizualizacije izdelkov. Tako sta oblikovanje izdelkov na temo računalniško modeliranje predstavila Kaljun in asist. dr. Andrej Cupar ter v okviru tega načine virtualnega modeliranja izdelkov z namenskimi računalniškimi programi. Predstavitvi se je pridružila tudi študentka Maša Belič, ki je razložila, kako dopolnjuje svoje znanje na področju modeliranja. Na seminarju, ki je sledil, je izr. prof. dr. Polona Dobnik Dubrovski prikazala vizualizacijo vzorcev tekstilij s pomočjo CAD-sistema in način, kako lahko desenater hitro razvije kolekcijo vzorcev tkanin. Tretji dan je potekala predstavitev znanj s področij vizualizacije in simulacije izdelkov: predstavitev orodij, tehnik in tehnologije, ki jih uporabljamo za vizualizacije in simulacije. Predstavitvam se je pridružil študent Tim Vidovič, ki je podal tudi študentski vidik tega področja. V drugem delu sta red. prof. Zoran Stjepanović in izr. prof. dr. Andreja Rudolf na smeri oblikovanje tekstilij in oblačil predstavila virtualno prototipiranje in vizualizacijo oblačil s pomočjo CAD-programa optitex PDS 2D/3D, na primeru razvoja kolekcije Organic študentke Monike Kuharič. Četrti dan so bila v tednu oblikovanja predstavljena dela z različnih področij oblikovanja. Na smeri oblikovanje izdelkov je beseda tekla o bioniki in ergonomiji. Doc. dr. Gregor Harih in asist. Vasja Plesec sta predstavila ključna področja bionike, biomehanike in ergonomije, ki jih študenti spoznajo na študiju IOI. Skozi pregled realiziranih projektov so bili predstavljeni tudi pridobljene kompetence in primer oblikovanja protez noge. Na smeri oblikovanje tekstilij in oblačil so bila predstavljena dela študentov s področja oblikovanja in razvoja oblačil in modnih dodatkov. Študenti obeh stopenj študija, dodiplomskega tehnologije tekstilnega oblikovanja in magistrskega inženirsko oblikovanje izdelkov, pa so predstavili svoja dela pri različnih predmetih oblikovanja in razvoja izdelkov. S svojima kolekcijama oblačil je sodelovala tudi študentka Monika Kuharič, ki je predstavila potek razvoja izdelkov od ideje do promocije.

Zadnji večer pa je potekal zaključni spletni dogodek, na katerem so predstavili pregled še povsem svežega uspešnega študentskega projekta, ki je potekal v sodelovanju s slovenskim podjetjem Kauch. Končni rezultat sodelovanja bo izdelava originalno oblikovanega oblazinjenega pohištva, ki so ga navdahnili elementi slovenske tradicije.