v letu 2020 se je v Sloveniji zgodila največja zdravstvena katastrofa po osvoboditvi leta 1990. Ljudje so množično umirali zaradi covida-19. Država je bila za več mesecev zaprta, poleg množičnega umiranja ljudi za to boleznijo smo utrpeli ogromno gospodarsko škodo. Decembra 2020 je »zasijala lučka na koncu tunela«, začeli smo množično cepljenje ljudi proti covidu-19. Cepljenje poteka s podporo medijske kampanje, medicina, mediji in politika so napeli vse moči, da se s cepljenjem omili uničujoče delovanje hudo nalezljive bolezni.

Slovenska zdravniška zbornica je covid-19 razglasila za hudo nalezljivo bolezen, proti kateri se moramo boriti z vsemi razpoložljivimi sredstvi. To je borba brez usmiljenja, za vsako ceno moramo rešiti čim več človeških življenj. Predstavnika te borbe za človeška življenja sta vidva: prof. dr. Bojana Beović in prof. dr. Alojz Ihan. Vidva sta danes v Sloveniji glavni avtoriteti in imata popolno medijsko podporo, da se lahko ta neizprosen boj proti covidu-19 oznanja v vseh glavnih medijih. Vidva sta v koronski krizi ikoni »znanosti«, »verodostojnosti« in »zanesljivosti«.

Znanost je človekovo najmočnejše orodje, da spoznava svet in odkriva njegove zakonitosti. Znanost temelji na opazovanju, meritvi in rezultatih. V svoji zadnji konsekvenci znanost zanima le in samo rezultat. Znanost je pragmatična in za svoje cilje uporablja razum, znanstvenoraziskovalno metodologijo in merilni instrumentarij. V trdni znanosti ni debate in ni osebnih mnenj. V trdni znanosti pove resnico meritev in le-ta se spoštuje. Tudi prof. Beovićeva in prof. Ihan, tudi vidva oba zagotovo zagovarjata stališče, da je meritev edina merodajna za ustvarjanje znanstvene slike o svetu, v tem danem primeru za ustvarjanje znanstvene slike o učinkovitosti cepiv. Da so cepiva varna, sta v preteklih mesecih povedala oba in povedala je tudi množica drugih slovenskih strokovnjakov s področja medicine, farmacije in biologije.

Izračun učinkovitosti cepiv

Zdaj smo v eksperimentalni fazi preverjanja varnosti in učinkovitosti koronskih cepiv, za katero sem prepričan, da jo vidva kot odgovorna in resna znanstvenika podpirata. Zdaj, ko je bil del slovenske populacije cepljen, lahko angažiramo znanost in neizpodbitno preverimo, koliko so cepiva varna in učinkovita. Od decembra do danes smo v Sloveniji cepili število ljudi, ki presega 600.000. Ti ljudje so bili cepljeni z namenom, da jih zaščitimo pred nevarno koronsko boleznijo, ki je sejala smrt pred cepljenjem.

Da bomo dobili numerično znanstveno ovrednotenje učinkovitosti cepiv, je treba narediti primerjalno znanstveno analizo skupine cepljenega prebivalstva s kontrolno skupino necepljenega prebivalstva. Torej, smrtnost v cepljeni skupini (naj bo to skupina A) mora biti veliko manjša kot v kontrolni skupini B, ki je skupina necepljenih ljudi. V tej skupini mora biti smrtnost veliko večja kot v skupini A.

NIJZ ima vse potrebne podatke, da se lahko naredi znanstvena analiza uspešne zdravstvene učinkovitosti cepiv. Treba je izračunati razmerje med vsemi cepljenimi ljudmi C in številom umrlih Cu med cepljenimi.

Faktor učinkovitosti (C/Cu) nam bo povedal, kakšno je razmerje med številom cepljenih in številom umrlih. Konkretno, na dan 31. maja 2021 se število cepljenih od srede decembra 2020 deli s številom umrlih med temi cepljenimi na ta isti dan in dobili bomo realno numerično razmerje »cepljeni/umrli«.

V kontrolni skupini B imamo del populacije, ki se od decembra 2021 pa do konca maja 2021 ni cepila. Za to kontrolno skupino izberemo ljudi, ki so približno enako stari kot ljudje, ki so bili cepljeni. To pomeni, da mora biti povprečna starost ljudi v obeh skupinah enaka. Vzemimo, da bo povprečna starost v skupini A glede na to, da smo cepili starejše ljudi, okoli 55 let. Za kontrolno skupino B izberemo ljudi tako, da bo tudi v skupini B povprečna starost 55 let.

V kontrolni skupini B je faktor naravne smrtnosti N/Nu, kjer N pomeni število necepljenih in Nu število umrlih, ki niso bili cepljeni. Števili C (cepljeni) in število N (necepljeni) sta enaki (C = N). Torej, če cepiva zmanjšujejo smrtnost, kot vsi pričakujemo, mora veljati: C/Cu je večje od N/Nu. To pomeni, da mora biti faktor učinkovitosti cepiv večji od faktorja naravne smrtnosti. Seveda dobimo s to analizo tudi direktno razmerje med številom umrlih v skupini cepljenih in številom umrlih v skupini necepljenih, in sicer moramo dobiti: Nu je večje od Cu. To pomeni, da mora biti število umrlih naravne smrti Nu v s cepivi nezaščiteni skupini večje od števila umrlih Cu v skupini, ki je bila cepljena. Cepimo edino in samo zato, da zmanjšamo smrtnost populacije (zaradi velike smrtnosti zaradi covida-19 v letu 2020) in da preprečimo okužbe.

Ne dvomim, da sta oba zvesta resnici in eksperimentu kot metodi za ugotavljanje resnice ter da bosta moj predlog odločno podprla. Tako bodo izpuhteli še zadnji dvomi tistih še neprepričanih, da je cepljenje edina pot nazaj k zdravju. Če pa bo analiza pokazala, da je v cepljeni skupini več umrlih kot v necepljeni skupini, se pravi, da je Nu manjše od Cu, ima prav Nobelov nagrajenec za medicino prof. Luc Montagnier, ki pravi, da je množično cepljenje proti koroni največja zmota znanosti in medicine v zgodovini človeštva.

Ne bodimo teoretiki zarote in zaupajmo znanosti, ki temelji na meritvi. Po šestih mesecih cepljenja imamo dovolj podatkov, da lahko popolnoma zaupamo znanosti. Treba je le zbrati pogum in opraviti predlagano analizo. Ne dvomim, da bosta oba to analizo zahtevala v duhu verodostojnosti in odgovornosti medicine v tem trenutku, medicine, ki rešuje človeška življenja z vsemi razpoložljivimi sredstvi in neizmerno požrtvovalnostjo zdravniških ekip, ki opravljajo cepljenje.

SREČKO ŠORLI, Inštitut za bijektivno fiziko