Freddie je računalnik razstavil in dokaj hitro ugotovil, kje je napaka, ki jo je odpravil po 50 poskusih. Kmalu so njegove tehnične sposobnosti opazili tudi drugi, saj je kot 12-letni fantič med drugim popravljal šolske računalnike. Na šoli je delala tudi županja, pa ga je prosila, če bi usposobil tudi računalnike na občini. Plačali so mu 12 dolarjev na uro. Ko je štel 15 let, je mesto potrebovalo nov sistem za preverjanje tlaka vode v občinskih vodovodnih ceveh in neko podjetje je ocenilo, da bi to stalo 600.000 dolarjev. Pa se je Freddie usedel in čez nekaj dni občini dal točno to, kar so zahtevali. V nekaj urah po 12 dolarjev. Takrat se je odločil. Pustil je šolo in ustanovil podjetje. Po 394 poskusih je Figgers pred desetimi leti z 21 leti postal najmlajši teleoperater v Združenih državah Amerike. Danes je Freddie milijonar in poleg svojih podjetij vodi tudi dobrodelni sklad, ki otrokom finančno pomaga – omogoča jim dostop do zdravstvene nege in izobraževanja. In najpomembnejši nasvet, ki ga je dal hčerki: »Nikoli se ne predaj, vztrajaj do konca.«