To je potrdilo 70 odstotkov direktorjev, članov uprav in višjega vodstva med več kot 1300 sodelujočimi v raziskavi, je na MQ konferenci Združenja Manager, ki je včeraj potekala na Brdu pri Kranju, izpostavil Torkild Justesen, direktor največjega danskega združenja menedžerjev Lederna in generalni sekretar evropskega združenja menedžerjev CEC.

Povedal je, da v njihovi organizaciji močno verjamejo, da lahko prave odločitve sprejemajo le ljudje, ki svoje podjetje najbolje poznajo: izvršni direktorji, menedžerji, vodje, ne sprejemajo pa se skozi nepotrebne regulative EU. Navezoval se je na novo iniciativo evropske komisije o korporativnem trajnostnem upravljanju, s katero želijo spodbuditi upravljanje podjetij v smeri nadaljnjega trajnostnega razvoja.

»Namen je dober, vendar pa je trenutni, četudi še nejaven predlog, ki upravljalskim organom družb jemlje možnost odločanja o pravih rešitvah, kontraproduktiven za trajnostni razvoj, v najslabšem primeru pa lahko postavi evropska podjetja v manj konkurenčen položaj v primerjavi s podjetji zunaj EU. Vodje potrebujejo manjše spodbude, ne potrebujejo pa bruseljskih predpisov, kako trajnostno voditi podjetja. Dovolj so že sredstva EU, ki se usmerjajo v trajnostne iniciative, kmalu bodo banke postavljale omejitve za posojila podjetjem, ki ne bodo poročala o trajnostnih prizadevanjih, zavarovalnice pa ne bodo želele zavarovati netrajnostne proizvodnje. Da ne govorimo o potrošnikih, ki se jih vedno več odloča za bolj trajnostno naravnane izdelke in storitve,« je dejal Justesen.

Trajnostne cilje vlada postavlja skupaj z gospodarstvom

Predstavil je tudi dansko tradicijo tripartitnih pogajanj o vseh temah, povezanih s trgom dela in potrebnih prestrukturiranj. Trenutno je njihova prioriteta, kako izobraziti delovno silo na področju trajnosti, ta bi namreč morala biti del vseh študijskih programov, zato je nujen dialog med menedžerji, pristojnimi ministrstvi ter univerzami.

Skupaj z dansko vlado so zasnovali tudi boj proti podnebnim spremembam. »Naša podjetja igrajo ključno vlogo pri doseganju danskega cilja za zmanjšanje toplogrednih plinov, in sicer 70 odstotkov do leta 2030, ter pri zagotavljanju cilja, da bo zelena tranzicija vodilo za zeleno rast naših podjetij.« Danska vlada je skupaj s poslovno skupnostjo vzpostavila 13 podnebnih partnerstev (vsako predstavlja posamezno industrijo), ki so opredelila svoje prispevke pri zmanjševanju ogljičnega odtisa in ki bodo Dansko postavila za pionirko preostalemu svetu.