Enota Ajda je na območju spomeniškega varstva, zato so obnovo izvedli v sodelovanju z zavodom za varstvo kulturne dediščine. Med drugim so jo potresno in energetsko sanirali, zamenjali dotrajano stavbno pohištvo, uredili nove igralnice in omogočili dostopnost gibalno oviranim osebam. Oba objekta vrtca so povezali z izgradnjo novega večnamenskega prostora v povezovalnem hodniku med dvema objektoma. V okolici vrtca so nasadili nova drevesa. Naložba je znašala 4,3 milijona evrov.

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane namerava mestna občina v tretjem sklopu projekta celovito energetsko obnoviti 17 objektov. Do zdaj so v okviru projekta energetsko obnovili že 59 objektov. tl