Presojevalsko ekipo so sestavljali štirje presojevalci, dva v bolnišnici, dva pa zaradi epidemioloških ukrepov preko video povezave. »Presojevalci so pregledali dokumentacijo in v pogovorih z odgovornimi osebami preverjali, kako v bolnišnici izpolnjujemo zahteve obeh standardov. Pohvalili so način spremljanja finančne učinkovitosti po posameznih enotah, multidisciplinarni konzilij za poškodbo roke, ureditev čakalnih seznamov za kirurške storitve z zmanjšanjem števila čakajočih za 21 do 74 odstotkov za določene posege in promotorje za higieno rok. Kot glavno področje za izboljšave so izpostavili nadaljnje iskanje izvirnih rešitev za pridobitev negovalnega kadra, ki bo dolgoročno omililo težave zaradi pomanjkanja medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege. Bolnišnica je prejela 343 od 375 možnih točk, kar pomeni 91,47-odstotno skladnost s standardom. To je najvišja ocena od prve akreditacije leta 2011,« opozarjajo v jeseniški bolnišnici.