V osnovni šoli Rodica so te dni končali gradbena dela v jedilnici in kuhinji. Z občine Domžale so sporočili, da je izvajalec že položil stensko in talno keramiko, trenutno montirajo še kuhinjsko opremo. Pri upravni enoti Domžale so že oddali dokumentacijo za vložitev uporabnega dovoljenja. Prevzem objekta v uporabo je predviden sredi avgusta. Zato upajo, da bodo lahko učenci nove prostore septembra obiskovali v karseda običajnem šolskem letu.

Obnovili že drugo jedilnico

»To je že druga jedilnica, ki smo jo uredili v tem mandatu. V minulem šolskem letu so učenci osnovne šole Domžale dobili nov prizidek jedilnice, v prihodnjem šolskem letu pa lahko novo jedilnico in kuhinjo pričakujejo tudi učenci osnovne šole Rodica,« je povedala podžupanja Renata Kosec, ki je dela na obeh šolskih objektih ves čas gradnje aktivno spremljala. Ob končanju gradbenih del si je v družbi ravnateljice osnovne šole Rodica Milene Vidovič in predstavnikov Gorenjske gradbene družbe ogledala nove prostore jedilniškega in kuhinjskega dela.

Domžalska občina na področju investicij redno spremlja in načrtuje predšolske in šolske zmogljivosti. Skozi leta so se spreminjale tako potrebe učnega procesa kot tudi število učencev. »Slednje je povezano z naravnim prirastom ter selitvami in novogradnjami. Tako se čez čas pokažejo potrebe po načrtovanju novih učilnic, predvsem tudi skupnih prostorov,« so o že načrtovanih investicijah v prihodnosti povedali na občini. vl