Maja so Dravske elektrarne Maribor (DEM) proizvedle 385 gigavatnih ur električne energije in plan presegle za 23 odstotkov, Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) pa so s 124 gigavatnimi urami proizvedene električne energije načrte presegle za 52 odstotkov. Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS), kjer ima HSE 49-odstotni delež, so maja proizvedle 46 gigavatnih ur električne energije, kar je 80 odstotkov več od načrtovane proizvodnje.

»Ugodna hidrologija letošnjega leta in odlična pripravljenost naših proizvodnih objektov - pretekli teden smo zaključili zadnji za letos načrtovan redni remont - sta, kljub višje postavljenim planom proizvodnje, rezultirali v znatno višji proizvodnji od načrtovane,« je stanje komentiral direktor DEM Andrej Tumpej. Izpostavil je tudi, da je DEM prejšnji teden prejel gradbeno dovoljenje za novogradnjo objekta sončne elektrarne Zlatoličje - segment pet. »Načrtujemo, da bo zgrajena konec tega oziroma v začetku naslednjega leta. Gre za manjši del večje sončne elektrarne v nastajanju na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin,« je pojasnil.

HSE je sicer največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji: lani je proizvedel 88 odstotkov vse električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. »Tudi vsi naši načrti so usmerjeni v širitev nabora projektov, ki bodo ključnega pomena pri prehodu v brezogljično družbo. V začetku julija bomo začeli graditi največjo sončno elektrarno v Sloveniji, SE Prapretno, ki bo stala na degradiranem območju v občini Hrastnik in prvo energijo v sistem predvidoma oddala še pred koncem letošnjega leta,« so še navedli v HSE.