Občina Radenci, ki jo kot župan vodi Roman Leljak, je konec lanskega decembra Titovo ulico preimenovala v Cesto osamosvojitve Slovenije. Radenska civilna pobuda je nato z 264 podpisi nasprotovala odločitvi občinskega sveta in od župana Leljaka zahtevala razpis referenduma o preimenovanju ulice. Pobuda je od ustavnega sodišča hkrati zahtevala, naj zadrži izvajanje odloka, s katerim je občinski svet 29. decembra preimenoval omenjeno cesto.

Ustavno sodišče je januarja do svoje končne odločitve zadržalo odlok občine, v Radence pa se je s tem (vsaj začasno) vrnila Titova ulica. Sedaj je ustavno sodišče zavrnilo tudi zahtevo za oceno zakonitosti referenduma, ki jo je vložil Leljak. S tem je bila dana zelena luč za referendum, ki ga je želela civilna pobuda.

Leljak je razpisu referenduma nasprotoval, ker je po njegovi oceni vseboval »protiustavno referendumsko vprašanje«. Navedel je, da je bilo »pred sprejetjem Odloka v občini uveljavljeno protiustavno stanje – v občini je obstajala ulica z imenom Titova cesta.« Župan je v zahtevi opisal tudi krivice, ki naj bi se zgodile prebivalcem na območju občine v prejšnjem režimu, ter poudaril, da bi odločanje na referendumu pomenilo ponovno poveličevanje tega režima ter poseg v človekove pravice občanov, morebitna negativna odločitev, pa bi ponovno vzpostavila protiustavno stanje.

Ustavno sodišče je ocenilo, da županova zahteva ni izpolnjevala pogojev za oceno ustavnosti in zakonitosti, zato jo je zavrglo.

Celotno obrazložitev ustavnega sodišča si lahko prenesete v pdf obliki na tej povezavi.