Obsežen kranjski komunalni projekt Gorki 2 se bliža koncu. Gradnja celovitega sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je trajala dobri dve leti, v dela, ki bi se sicer morala končati že pred časom, pa je posegla tudi epidemija. Kakor koli že, s projektom bodo v MO Kranj 2664 prebivalcem Britofa, Orehovelj, Predoselj in Mlake pri Kranju zagotovili pogoje za čisto in zdravo okolje in s tem višjo kakovost bivanja. V sklopu projekta Gorki 2 so zgradili dobrih 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja, pet črpališč odpadne vode, obnovili 15 kilometrov vodovodnega omrežja, obnovili in dogradili 13 kilometrov meteorne kanalizacije, dogradili pet kilometrov dodatne javne razsvetljave in 250-metrski pločnik na prometno nevarnem odseku v Britofu.

Zamuda zaradi epidemije

»Več kot 90 odstotkov del je bilo zaključenih do konca lanskega leta. Sledilo je zimsko obdobje, ko so bile asfalterske baze zaprte. Polaganje finega asfalta in ureditev bankin ter javne razsvetljave sta morala počakati na boljše vremenske razmere. Na današnji dan so dela na terenu končana,« je včeraj poudaril Andrej Ivanc, vodja okoljevarstvenega inženiringa pri podjetju Riko. Vse sodelujoče čaka še nekaj administrativnih del, dva tehnična pregleda in pridobivanje uradnih dovoljenj. »Če bodo odkrite kakšne pomanjkljivosti, jih bomo seveda odpravili,« je zagotovil.

»Mesec dni zamujamo z zaključkom del glede na prvotno postavljen rok. Ob epidemioloških razmerah v zadnjih dveh letih, ki so poskrbele tudi za omejitve na gradbiščih, je to zelo malo,« pravi župan MO Kranj Matjaž Rakovec. Ivanc dodaja, da je bilo treba dela ves čas usklajevati. Zdaj prebivalci in obiskovalci omenjenih naselij vendarle vidijo predvsem urejene ceste in pločnike, ki so bili dolgo časa razriti. A tisto, kar jim bo omogočalo bolj kakovostno bivanje v domačem okolju, je skrito pod njimi, opozarja Rakovec.

Sledijo priklopi uporabnikov

»Vsa ta naselja so zdaj sodobno komunalno opremljena. Dve črpališči v Britofu smo že zagnali, objekti se že priključujejo na kanalizacijsko omrežje. Na Mlaki bodo stanovalci julija dobili obvestilo o obvezni priključitvi, potem sledijo še prebivalci Predoselj in Orehovelj. Jeseni bodo v vseh naseljih priključeni na kanalizacijsko omrežje in odpadna voda ne bo več pronicala v podtalnico oziroma iztekala v reke in potoke, pač pa se bo stekala v čistilno napravo v Kranju in tam prečistila,« pravi župan in dodaja, da želi Kranj postati zelena prestolnica Gorenjske in s svojimi dejavnostmi k zelenemu razvoju spodbuditi tudi ostale gorenjske občine.

Da je kranjska občina na tem področju ena bolj dejavnih, opaža tudi Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, ki je skupaj s podjetjem Pirc Gradnje izvedlo projekt. »To je za nas eden izmed neštetih projektov v zadnjem desetletju, ko smo soustvarjali zeleni preobrat Slovenije. Je pomemben vložek k boljšemu in bolj zdravemu jutri v Kranju. Ta občina je zelo uspešna pri zelenem razvoju in usmeritvah,« je poudaril. Kranj po njegovem mnenju pomembne preboje dela tudi na področju električne mobilnosti in digitalnih rešitev za kakovost bivanja prebivalcev.