Za večjo dostopnost občinskih storitev strategija predvideva vzpostavitev t. i. digitalne identitete občana, ki je skupek osnovnih informacij o njem, shranjenih na enotnem profilu. Z njim bi se lahko občan prijavil v občinsko aplikacijo, ki bi mu nato omogočila koriščenje različnih storitev občine. Lahko bi oddal vloge in prijave na razpise, kupil vozovnico javnega prometa in plačal članarino v npr. knjižnici. Dostop bi lahko imel tudi do občinskih podatkovnih baz. Občinskim uslužbencem pa bi aplikacija služila za obveščanje občanov, dodajanje novih storitev in še kaj.

S pomočjo digitalne tehnologije v občini načrtujejo optimizacijo rabe energetskih virov. Med drugim želijo vzpostaviti sistem daljinskega upravljanja z javno razsvetljavo in ogrevanjem. Do leta 2027 si želijo na ta sistem priklopiti 80 odstotkov občinskih in drugih javnih stavb (trenutno jih je priključenih šest).

Spodbujati nameravajo postavitev polnilnih postaj za električna vozila in elektrifikacijo voznega parka javnih zavodov in javnih gospodarskih služb. Do leta 2027 v ta namen načrtujejo postavitev osmih polnilnih postaj in elektrifikacijo polovice voznega parka. Na petih občinskih in drugih javnih stavbah do leta 2027 načrtujejo postavitev sončnih elektrarn.

V načrtu tudi optimizacija dela cestnih služb

Za učinkovito zbiranje podatkov o okolju želijo v prihodnjih šestih letih namestiti osem senzorjev za spremljanje podatkov o okolju in pet senzorjev za spremljanje kakovosti rek in jezer.

Na polovici lokalnih cest do leta 2027 načrtujejo namestitev senzorjev za zajem parametrov pogojev na cestiščih, s čimer bi optimizirali delo cestnih služb, na polovici problematičnih cestnih odsekov pa namestiti zvočne in svetlobne signale za voznike in divjad.

50 odstotkov javnih košev in 70 odstotkov ekoloških otokov nameravajo do leta 2027 opremiti s senzorskim sistemom za zaznavanje polnosti. Vrsto podobnih ukrepov pa načrtujejo tudi na drugih področjih.