Bohinjski svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli tako dopolnitve odloka o javnem redu in miru kot tudi odloka o prometnem režimu v občini. Zaradi mehkega prehoda na nove omejitve naj bi globe za kršitve začeli izrekati šele prihodnje leto, prvo leto pa se bodo osredotočili na komunikacijo in ozaveščanje o sprejetih prepovedih.

Glede na spremembe odloka o javnem redu in miru na Bohinjskem jezeru ne bo več dovoljeno uporabljati kopalnih pripomočkov večjih površin, ki so narejeni iz plastike in drugih umetnih mas, kot so razne napihljive blazine, plavajoči napihljivi gradovi, flamingi, palme in podobno, pojasnjujejo na občini in dodajajo, da prepoved ne velja za kopalne pripomočke, ki služijo zagotavljanju varnosti kopalcev v vodi.

Kot poudarjajo, večje število kopalnih pripomočkov poleg tveganja za prenos tujerodnih vrst negativno vpliva na doživljanje Bohinjskega jezera z rušenjem vizualne estetske komponente. Z namenom zagotavljanja vizualne komponente ambienta ob cerkvi sv. Janeza in ob mostu prepovedujejo tudi zadrževanje v kopalkah.

Predvajanje glasne glasbe na obrežju jezera pa ima vpliv na višanje hrupa v poletnih mesecih, na nezadovoljstvo obiskovalcev, kaljenje miru in nižanje ravni doživljanja naravnega območja jezera, pojasnjujejo na občini. Prepoved predvajanja glasbe sicer ne velja za prireditve in za gostinske lokale.

Medtem so nekateri svetniki na seji opozorili, da v Bohinju s takšnimi omejitvami in prepovedmi dregajo v osje gnezdo in da bi z njimi morda lahko odvrnili turiste. »Treba je narediti red, ampak je treba biti pri postavljanju pravil zelo predviden,« je dejal Janez Režek in ocenil, da se je tega treba lotiti počasneje in bolj premišljeno.

Prepoved kolesarjenja po severnem bregu

Drugi so izpostavili, da bosta ključna komunikacija in informiranje. Kot so poudarili, gre za implementacijo ukrepov, ki so jih zapisali in sprejeli v strategiji. Prepričani so, da so takšni ukrepi potrebni, če želijo dosegati zastavljeno raven turizma. Kot poudarjajo, ne prepovedujejo kopanja v jezeru, čeprav bi ga zaradi lege v Triglavskem narodnem parku lahko, temveč želijo le, da se obiskovalci spoštljivo obnašajo do okolja in narave.

Odlok so sprejeli skoraj soglasno, povsem enotni pa so bili pri dopolnitvi odloka o prometnem režimu, ki prepoveduje vožnjo s kolesi po severnem bregu jezera. Kot so pojasnili, želijo s tem zagotavljati naravno stanje severnega brega, ki je en izmed najobčutljivejših predelov jezera. Namen prepovedi je tudi zmanjšanje konflikta s pohodniki, saj gre za pot skozi pašnike, grmičevje in gozd, ki je preozka za srečevanje večjega števila sprehajalcev in kolesarjev. sta