Evropska unija danes stoji pred številnimi izzivi, saj išče način, kako zagotoviti večjo enakost med spoloma v zaposlovanju in vključevanju na višjih pozicijah, pri plačilu in pokojninah. Dodatni izzivi za staro celino so tudi staranje družbe, sprejemanje drugače spolno usmerjenih ter zaposlovanje oseb z zdravstvenimi omejitvami. Tako je leta 2011 evropska komisija z vzpostavitvijo Evropske platforme listin podprla prostovoljno iniciativo podjetij, ki danes povezuje 26 evropskih držav in 12.840 podpisanih organizacij, ki zaposlujejo prek 16 milijonov zaposlenih.

Listina raznolikosti tako ostaja prostovoljna zaveza načelom, ki spodbujajo razvoj organizacijske kulture, in podjetjem vseh velikosti prinaša jasne koristi, kot so večji ugled, inovativnost in kreativnost, zadovoljstvo potrošnikov, povečanje motivacije zaposlenih, večji uspeh pri privabljanju ter zadržanju talentov ter večjo fleksibilnost podjetja.

Listino raznolikosti v Sloveniji vzpostavili leta 2017

»Podjetja, ki v času pandemije ne pozabljajo na politiko raznolikosti, povečujejo empatijo zaposlenih, tako med sodelavci kot tudi do strank. Z njo krepijo povezanost zaposlenih in boljše razumevanje nove normalnosti. Empatija in povezanost pa sta ključni orodji sodobnega voditeljstva. Vlaganje vanjo se podjetjem obrestuje, še posebej pri soočanju s posledicami krize, in ima nepredstavljivo prednost pred drugimi,« pravi Barbara Zupančič, predstavnica Listine raznolikosti Slovenija. V našem prostoru so jo vzpostavili novembra 2017 na pobudo Dobrovite, d. o. o., Šentprime, SKUP, Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, Centra za informiranje, izobraževanje in razvoj nevladnih organizacij ter Združenja delodajalcev Slovenije. Do danes jo je podpisalo že več kot 170 slovenskih gospodarskih, javnih in nevladnih organizacij, med prvimi Atlantic Grupa, AquafilSLO, IBM Slovenija, Lek farmacevtska družba, RLS Merilna tehnika, Schneider Electric, Steklarna Hrastnik, URI Soča.

Pivovarna Laško Union: na najvišjih vodstvenih položajih 62,5 odstotka žensk

Podpisniki listine so tudi v Pivovarni Laško Union, ki je del družbe Heineken, kjer že več let uresničujejo trajnostno strategijo Varimo boljši svet. Letos s prenovljeno strategijo zasledujejo nove zaveze na področju trajnosti in odgovornosti do leta 2030. Eden izmed stebrov trajnostne strategije so tudi zaveze družbene trajnosti, v katerih izpostavljajo, da bodo varili kulturo, ki bo spodbujala vključenost in raznolikost, krepili pravična in varna delovna mesta ter podpirali skupnosti, kjer lahko soustvarijo pozitivne spremembe. Na lanskem natečaju Zlata nit so bili za krepitev kulture varnosti nagrajeni tudi s priznanjem za zlato prakso.

»V Pivovarni Laško Union smo Listino raznolikosti podpisali že leta 2018 in se tudi na tak način zavezali razvoju vključujočega okolja, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih na vseh ravneh organizacije, kjer se vsi počutijo kot del skupnosti in imajo enake možnosti prispevanja. Tako kot se raznolike sestavine lahko povežejo v harmonijo okusa najboljše pijače, tudi raznoliki pogledi in talenti sodelavcev pomembno sooblikujejo trajnostni razvoj podjetja. Raznolikost in vključenost od nekdaj predstavljata vir napredka in razvoja pravičnejše družbe ter širita način razmišljanja. Prav zato je treba raznolikost prepoznati, sprejeti in upravljati. Kot primer naj navedem, da je v našem podjetju na najvišjih vodstvenih položajih kar 62,5 odstotka žensk,« razlaga Tanja Subotić Levanič, direktorica korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union. Izpostavlja, da v podjetju zasledujejo devet usmeritev za ozaveščanje in spodbujanje konkretnih vključujočih praks znotraj podjetja, med njimi »bodimo transparentni«, »iščimo različne poglede«, »spodbujajmo enake možnosti« in »iščimo skupne točke«.

Cosylab: meritokracija je glavno vodilo

Podpisniki Listine raznolikosti so tudi v Cosylabu, najboljšem zaposlovalcu leta 2015, kjer ves čas sledijo vodilu, da kadre zaposlujejo glede na njihove sposobnosti in to, kako dobro se ujamejo v ekipo. So mednarodno podjetje s prav takšno ekipo: več kot tristo sodelavcev prihaja iz štirih različnih celin in več kot dvajsetih različnih držav, zato poudarjajo, da pri izboru sodelavcev spol, narodnost in starost ne igrajo nobene vloge.

»Verjamem, da raznolikost ekipe veča ustvarjalnost. Vsak posameznik s svojimi življenjskimi izkušnjami v ekipo prinese nove poglede in nove pristope k reševanju problemov in iskanju rešitev. In bolj ko so naše življenjske izkušnje različne, bolj smo kreativni in uspešni kot ekipa. Meritokracija je pri nas glavno vodilo pri zaposlovanju, raznolikost pa je tista, ki naše podjetje dodatno bogati in prispeva k uspešnosti podjetja. Pomembno pa je seveda, da drugačnost sprejemamo. V Cosylabu dajemo velik poudarek krepitvi mehkih veščin zaposlenih in aktivno delamo na tem, da smo kot podjetje enako vključujoči do vseh naših zaposlenih,« pravi Janja Hren, vodja kadrovske službe v Cosylabu.

V svojih vrstah imajo tudi sodelavko, ki je prav letos osvojila naziv inženirka leta 2020. Jasna Hengović pravi, da vsaka raznolikost v ekipi lahko le pozitivno vpliva na rezultate dela, vse dokler v ekipi ni predsodkov do drugačnih. »Če je naša ekipa raznolika, potem tudi probleme, s katerimi se srečujemo, vidimo z različnih zornih kotov in jih laže in bolj kreativno rešujemo. Če bi bili vsi enaki, potem bi tudi probleme reševali na enak način. Marsikdaj sploh ne bi videli najboljše rešitve, niti ne bi imeli spodbude za iskanje drugačnih rešitev. Smo pa ljudje žal prepogosto polni predsodkov; sama ne vem, ali je to posledica vzgoje ali je človeški um tako naravnan zaradi strahu pred neznanim. Je pa zato, da smo kot ekipa raznolikih posameznikov lahko uspešni, treba najprej vse te predsodke preseči in drugačnost sprejeti kot nekaj pozitivnega.«