Evropi sporočamo, da se mora nemudoma učinkovito odzvati na prakso vzpostavljanja avtokratskih sistemov upravljanja v državah članicah EU. Med njimi je tudi Slovenija. Prebivalci Slovenije se soočamo s prakso, ko se je vsepovsod v družbi razbohotila avtokratska oblast. Protipravno si podreja vsa področja delovanja države ter odpravlja ustavno delitev oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast.

Protestniki, državljani Evrope, ugotavljamo, da demontaža države, kakršna se uresničuje v Sloveniji, posega v polje prihodnosti Evrope in njenih državljanov. Medel in šibek odziv Evrope na razgradnjo demokratične ureditve v Sloveniji in v nekaterih članicah EU razkriva enega ključnih razlogov, zaradi katerega slabi odpornost Evrope in zaupanje v EU.

Sprejemanje novih članic EU, ne da bi pred tem rešili ključne probleme, ki slabijo Evropo, ni smiselno početje. Napovedi o skorajšnjem širjenju EU z vstopanjem novih držav je dokaj nepremišljeno ravnanje. Brez predhodne rešitve ključnih problemov lahko napovedano širjenje prinese marginalizacijo vladavine prava, demokracije in človekovih pravic ter pomik v smeri razkroja Evrope. Ne gre prezreti, da je prevladujoči motiv kandidatk za članstvo EU pričakovanje gospodarskih koristi, manj pa uresničevanje vladavine prava, demokracije in človekovih pravic

Dogajanja v Sloveniji potrjujejo, da je res tako. Po skoraj dveh desetletjih članstva v EU se Slovenija ne ponaša z uveljavljanjem njenih vrednot, temveč nasprotno s sistemom avtokratskega upravljanja države. Preseneča spoznanje, da so v Sloveniji privrženci avtokratskega sistema upravljanja države leta dolgo neprikrito pripravljali takšen projekt. Kljub temu se v Sloveniji niti v Evropi nihče ni odzval na takšno početje. V delovanju sistema predstavniške demokracije je mnogo sestavin, ki dopuščajo legalizacijo avtokratskega sistema upravljanja države. Dokler Evropa ne razreši teh protislovij, bo njena prihodnost problem z mnogimi neznankami.

Konferenca o prihodnosti Evrope je priložnost, da državljani in državljanke Evrope povemo, kakšna so naša pričakovanja. S protivladnimi protesti Evropi sporočamo, da zavračamo legalizacijo slehernega avtokratskega sistema upravljanja države. Protestniki smo privrženci vrednot EU. Opozarjamo na zgrešenost sistema, ki dopušča, da bo v drugem polletju predsedovanje Svetu Evrope legalno prevzel Janez Janša, politik, ki se je proslavil z uspešnim vzpostavljanjem avtokratske oblasti v Sloveniji. Takšna Evropa nima prihodnosti.

Janez Krnc, Litija