Podjetja so večinoma objavila rezultate za prvi kvartal letošnjega leta in ti so bili zelo dobri. V prvi vrsti je pozitivno presenetila Evropa: podjetja so objavila boljše rezultate, kot so jih pričakovali analitiki. Posledično so tudi evropske delnice pridelale nekaj odstotnih točk višji donos kot ameriške in trgi v razvoju. Pod površino pa je bilo letos vseeno nekoliko bolj razburljivo. Višje donosnosti obveznic so prinesle konkretno znižanje vrednotenj hitro rastočih podjetij. Njihovi denarni tokovi so namreč nekoliko daljše ročnosti in njihovo diskontiranje z višjimi obrestnimi merami prinese nižjo trenutno vrednost. Cene delnic hitro rastočih podjetij so tako upadle tudi za 50 odstotkov in več. Po stabilizaciji obvezniških trgov prek luže pa so se visoke izgube nekoliko zmanjšale. Razburljivo je bilo tudi na trgu surovin. Cene bakra, železa, aluminija, lesa pa tudi koruze, pšenice itd. so v letošnjem letu doživele visoke rasti. Za visoko rast je delno kriva velika količina denarja, ki se je stekla tudi v različne sklade. Ti pa so nato kupovali terminske pogodbe na trgu in dvigovali ceno. Poleg tega so proizvajalci različnih surovin pričakovali počasnejše okrevanje realne ekonomije. Ta pa okreva izredno hitro; pojavila so se ozka grla na proizvodni strani. Šok je verjetno bolj kratkoročne narave, vseeno pa lahko pričakujemo višje ravni cen surovin, kot so bile pred covidom.

Za vlagatelje, ki imajo razpršeno premoženje, je trenutna situacija pozitivna, saj se delniški trgi na zmerno inflacijo ne odzovejo negativno. Kakšni večji šoki pa bi lahko razmere spremenili. Ekonomije se še naprej odpirajo, cepljenje se nadaljuje in zdi se, da bo poletje epidemiološko razmeroma mirno. Med dnevne novice pa se vračajo težave, ki jih je svet imel pred tem, kar delno že vidimo tako na Bližnjem vzhodu kot v Belorusiji.