Do sklenitve pogodbe je lahko prišlo po tem, ko je državna revizijska komisija zavrnila zahtevka za revizijo, ki sta ju vložila neizbrana ponudnika.

Skytoll je dela ovrednotil na 15,7 milijona evrov brez DDV. Ponudba Iskratela, ki je nastopal v partnerstvu z madžarskim ARH Informatics in Marand, je bila vredna 14,2 milijona evrov brez DDV, Marand, ki je nastopal skupaj s podjetji Telekom Slovenije, Pošta Slovenije in Kapsch, pa je dela ocenil na 33,4 milijona evrov.

Na Darsu so poudarili, da je državna revizijska komisija z zavrnitvijo revizijskih zahtevkov pritrdila temu, kar so sami ves čas zatrjevali - da je bil postopek izpeljan skladno s področno zakonodajo ter načeli enakopravnosti, konkurenčnosti in sorazmernosti.

Sistem bi moral po prvotnih načrtih začeti delovati 1. decembra letos, a so roki po Darsovih pojasnilih vezani na datum podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem, ki je bil predviden za najpozneje 1. marca. "Zaradi pritožb neizbranih ponudnikov se je ta datum zamaknil, kar pomeni, da bodo nadaljnji postopki in roki za vzpostavitev projekta sedaj predmet pogovorov z izbranim izvajalcem," so zapisali v sporočilu za javnost.

Skytoll bo v sodelovanju z Darsom naredil vse, kar je v njegovi moči, da določene roke skrajša in da bo sistem elektronske vinjete vzpostavljen do 1. decembra 2021, ko bi uporabniki že imeli možnost nakupa e-vinjete, so dodali na Darsu. Pri tem bo obstoječa letna vinjeta v obliki nalepke za 2021 ostala veljavna do 31. januarja 2022.

Veljavnost 12 mesecev od nakupa

Elektronska vinjeta se sicer po vsebini ne bo bistveno razlikovala od zdajšnje vinjete v obliki nalepke in bo ohranila enak princip cestninjenja, tako da ne bo šlo za cestninjenje po prevoženi razdalji. Sprememba pa bo pri obdobju veljavnosti vinjete, saj bo ta veljala 12 mesecev od datuma nakupa in ne bo več vezana na koledarsko leto.

Njen nakup bo mogoč s spletno aplikacijo ali na dosedanjih prodajnih mestih vinjet (bencinski servisi, različni trgovci). Za vsa vozila nosilnosti do 3,5 tone bodo ostale kategorije vinjet enake: letna, mesečna (oziroma polletna za enosledna motorna vozila) ter tedenska. Ob odjavi vozila iz prometa pa bo možno pridobiti tudi povračilo neizkoriščene vrednosti letne vinjete, so še pojasnili.