Prostor Športnega parka na Logu se vsebinsko že leta razvija, žal pa temu razvoju ni sledila tudi infrastruktura. Infrastruktura obstoječega športnega parka je močno dotrajana, dostopi do posameznih objektov in površin so slabo urejeni, prostor ni prijazen do gibalno oviranih oseb, staršev z vozički, kolesarjev.

Želja, da bi park ne le ohranil svojo pomembno vlogo, temveč postal osrednji športni, prireditveni in družabni prostor v občini, namenjen različnim uporabnikom, je bila glavno vodilo, da se je občina odločila za popolno prenovo in njeno financiranje. »Načrtovani projekt Športni park na Logu predstavlja revitalizacijo oziroma prenovo celotnega območja, ki pa bo potekala postopoma, v fazah, saj gre za finančno velik projekt. A prva faza se bo izvedla že v letošnjem letu, zajemala pa bo ureditev tartanske steze in postavitev otroških igral,« pravijo na občini Hrastnik.

Idejna zasnova za prenovitev je precej široka. V prostor se bo umestila kavarna z gostinsko ponudbo, postavilo se bo otroško igrišče, nameščeni bodo pitniki, uredile se bodo sprehajalne poti, samo območje se bo povezalo tudi z bližnjim parkom. V parku pri osnovni šoli bo zaživela tudi učilnica na prostem.

Uredili bodo tudi kolopark

Večja prenova se obeta na stadionskem delu parka, kjer se bodo uredile atletska tekaška steza ter zunanje pokrite tribune z reflektorsko osvetlitvijo stadiona, postavil se bo pomožni objekt za potrebe slačilnic, sodnikov, trenerjev in skladiščenja opreme. Drugi športni predel bo večnamenska ploščad z igriščem za mali nogomet, del zunanjega prostora igrišča se bo programsko obogatil z drugimi športnimi vsebinami. Te bodo omogočale uporabo najrazličnejšim starostnim skupinam in tudi interesom, saj bo prostor za kolopark, rolkarski park, najrazličnejše igre z žogo, talne označbe, plezalne površine… Opazna preobleka se obeta tudi amfiteatru ob bazenu, ki se bo nadgradil za potrebe letnih prireditev na prostem. Uredili bodo tudi dostopnost za vse uporabnike, torej invalide, otroške vozičke, tehnični dostop za dvorano in podobno.

Višina celotne naložbe še ni znana, ocenjena pa je na štiri do sedem milijonov evrov. rt