Tožilstvo je Kryžanowskemu očitalo, da je leta 2008 med 16. in 21. aprilom, le nekaj dni pred objavo rekordnih četrtletnih rezultatov družbe, s katerimi je bil kot predsednik uprave Petrola seznanjen, kupil za 63.000 evrov delnic družbe, katerih vrednost je pozneje zrasla.

Sodišče pritrdilo obrambi

Okrajno sodišče je leta 2013 Kryžanowskega sprva oprostilo očitkov, sodba je bila na višjem sodišču razveljavljena, v ponovljenem sojenju pa je bil obsojen na enoletno pogojno zaporno kazen.

Primer je nato romal na ustavno sodišče, ki je presodilo, da člen kazenskega zakonika, ki določa, da je zloraba notranjih informacij kaznivo dejanje, ni neustaven. Aprila 2018, tik pred zastaranjem primera, je višje sodišče pritrdilo prvostopenjskemu sodišču, da je Kryžanowski zlorabil notranje informacije pri nakupu delnic. Toda maja lani je vrhovno sodišče pravnomočno obsodilno sodbo razveljavilo.

Sodišče v ponovljenem sojenju ni ugotovilo zlorabe notranjih informacij. Pritrdilo je obrambi, da je lahko Kryžanowski ob nakupu delnic Petrola le na splošno vedel, kako gre družbi, konsolidirani podatki pa so bili objavljeni šele 24. aprila 2008.

Poleg tega sodišče ni našlo naklepa, saj Kryžanowski ni zasledoval premoženjske koristi, z nakupom pa je hotel izkazati zaupanje v družbo. Delnice Petrola je kupil, ko je bila njihova cena že zrasla in jih ima še vedno v lasti, čeprav je njihova cena padla.

Sodišče ima na voljo še leto dni časa, da kazenski postopek pripelje do pravnomočnega epiloga, saj bo kazenski pregon absolutno zastaral maja prihodnje leto, to je dve leti po razveljaviti pravnomočne sodbe na vrhovnem sodišču.