Rušenje kioskov, v katerih delujejo ali so delovali lokali, od trgovinice, bara pa do frizerskega salona, naj bi sredi naselja Planina v Kranju izvedli že pred časom. Vendar prav vsi kioski še vedno stojijo, v nekaterih še vedno poteka dejavnost. »Kaj bo občina naredila na tem mestu in kdaj, nam ni znano. So pa interesi zelo različni. Nekateri, tudi midva, bi radi, da bi ostalo tako, kot je,« sta nam povedala obiskovalca enega še delujočih lokalov.

Ko bodo tožbe zaključene, bodo lahko odstranili objekte

Kaj se pravzaprav dogaja z mini tržnico na Planini, je bila tudi tema pobud in vprašanj na eni od zadnjih sej kranjskega mestnega sveta. Vodja oddelka za pravne in kadrovske zadeve na MO Kranj Mateja Koprivec je svetnikom razložila, da je občina vložila tožbe za odstranitev objektov in za plačilo uporabnine tržnice. Dve zadevi sta bili do takrat že pravnomočno zaključeni. »Tržnica je sklop, zato moramo počakati do zaključka vseh zadev. Zaradi covid situacije sodnih obravnav ni bilo, zato so postopki malce zastali,« je še dodala.

Kakšno pa je stanje zdaj? »Proti štirimi tožencem so zadeve pravnomočno zaključene. S tem je pravnomočno odločeno o odstranitvi sedmih kioskov. Proti trem toženim strankam pa pravni postopki še potekajo,« so nam pojasnili na MO Kranj. »Ker vsi postopki še niso zaključeni, bo rušitev realizirana predvidoma po zaključku vseh,« pravijo na občini. Še vedno pa ni znano, kaj bo na tem mestu, ko bodo objekti porušeni. »Med predlogi so parkirišče, zelene površine, igrišče in rolkarski park,« so nam pojasnili na MO Kranj.

Načrti za urejanje mini tržnice na Planini imajo sicer dolgo zgodovino. Na MO Kranj so se za sodno pot odločili po tem, ko lastniki kioskov niso upoštevali občinskega poziva, naj jih odstranijo do konca leta 2019. Deset kioskov so v tej kranjski soseski postavili leta 1988, so na kranjski mestni upravi pojasnili v gradivu za mestne svetnike, ko so se ti pred dobrim letom lotevali te problematike. Začasni tržni center, ki so ga s tem vzpostavili, naj bi deloval deset let, najemno pogodbo zanj pa je z občinskim skladom stavbnih zemljišč sklenila krajevna skupnost Planina - Huje. Ta je z lastniki kioskov sklenila soinvestitorske pogodbe za postavitev mobilnih blokov za opravljanje dejavnosti. Lastnica zemljišč, na katerih stojijo kioski, pa je MO Kranj.

Parkirišča potrebujejo,a zelenic ne dajo

Da kioski ne služijo več svojemu prvotnemu namenu, že dlje časa opozarja Sonja Mašič, predsednica KS Huje, ki dodaja, da jim že ves čas zaradi hrupa in nesnage najbolj nasprotujejo najbližji sosedje. Kot nam je povedala, naj bi v lokalih ponujali sadje in zelenjavo, ki se ju takrat ni dalo dobiti v manjših trgovinah v okolici. Vlogo je tržnica izgubila v času, ko so v okolici naselja zrasli veliki trgovski centri, in tudi vsebina storitev se je zamenjala. Mašičeva upa, da bo občina obljube o preureditvi območja kmalu izpolnila.

»Največja težava prebivalcev Planine je pomanjkanje parkirišč. Pod tržnico bi lahko uredili podzemno garažo. Pred leti smo med stanovalci opravili anketo in našli od 300 do 350 takšnih, ki bi bili pripravljeni kupiti podzemno garažo ali parkirno mesto,« poudarja predsednica krajevne skupnosti. Po podatkih vpletenih v urejanje centra trajnostne mobilnosti, ki so ga pred kratkim odprli v tej soseski, pride danes na stanovanje povprečno po en avtomobil in pol, ob gradnji naselja pa je veljal standard 0,7 avtomobila na stanovanje. »Vsekakor pa si želimo, da bi bila nova parkirišča pod zemljo, nad njimi pa bi lahko uredili dodatne zelene površine, ki jih v soseski potrebujemo. Zelenic za urejanje novih parkirišč namreč ne damo,« je opozorila.