Splošna plovba je prodala 52,45-odstotni delež v časniku Primorske novice. Delež so kupile družbe Svet24, Salomon in Curator Nova, ki so v posredni lasti poslovneža Martina Odlazka. V Primorskih novicah so poudarili, da njihova prednostna naloga ostaja skrb za bralce in posredovanje verodostojnih informacij. Ob iskanju sinergij in z nadaljevanjem ter nadgradnjo projektov ostaja na prvem mestu skrb za 74-letno tradicijo časopisa in spletnega portala, ki med regionalnimi spletnimi mediji v Sloveniji po branosti ostaja na prvem mestu, so zapisali.

Aktiv novinarjev zaupa novim lastnikom

V izvršnem odboru Aktiva novinarjev Primorskih novic so zapisali, da verjamejo, da menjava lastništva ne bo v ničemer posegla v visoko stopnjo uredniške avtonomije časnika. »Zavezani smo javnosti, našim bralcem, še naprej želimo opravljati poslanstvo, ki ga ima neodvisni medij za delovanje demokracije,« so poudarili.

V aktivu novinarjev prav tako verjamejo, da novi lastniki, ki imajo medijske izkušnje, vedo, kaj to pomeni, in bodo avtonomijo Primorskih novic le še krepili. Enako verjamejo, da novi lastniki poznajo produkcijske procese in kadrovske potrebe medijskih hiš ter da bodo s svojimi izkušnjami prispevali k tehnološkemu razvoju medija.

Primorske novice lani s 130.000 evri čiste izgube

Splošna plovba je delež v Primorskih novicah pridobila leta 2010. Ker se je skupina Splošna plovba v lasti nemškega ladjarja Döhle ICL spopadala s finančnimi težavami, je približno polovični delež v Primorskih novicah v letnem poročilu za leto 2018 prerazporedila iz dolgoročnih v kratkoročna sredstva, namenjena za prodajo. Delež v časniku je takrat ovrednotila na 1,33 milijona evrov.

Leta 2020 so Primorske novice ustvarile dobre tri milijone evrov prihodkov, leto prej so jih imele skoraj 3,4 milijona evrov. Lani so imele slabih 130.000 evrov čiste izgube. V podjetju je bilo lani v povprečju 61,86 zaposlenega, je zapisal spletni Večer. Lastniki Primorskih novic so poleg novih večinskih lastnikov še Marjetica Koper (16,92-odstotni delež), Dnevnik (12,1 odstotka), Luka Koper (10,83 odstotka), Forma Inn (7,1 odstotka) in nekaj lastnikov z manjšimi deleži, so navedli v Primorskih novicah.