V medvoški občini se pripravljajo na novo investicijo. Ker ugotavljajo, da je tamkajšnji zdravstveni dom premajhen, ga nameravajo povečati, v prizidku pa bi prostor lahko dobila tudi nova lekarna. Toda projekt je šele na začetku, načrtujejo, da bi lahko gradili v letih 2022 in 2023. Za gradnjo prizidka imajo v letošnjem proračunu namenjenih 50.000 evrov, v proračunu za prihodnje leto 250.000, v načrtih razvojnih programov za leto 2023 pa prav tako 250.000. Investicija bo sicer precej večja, po prvih grobih ocenah bo znašala okrog tri milijone evrov. Natančno oceno bodo lahko podali po tem, ko bo narejena projektna dokumentacija, na občini pa upajo tudi na zunanje vire financiranja.

Kot pravijo v uradu župana Nejca Smoleta, je v zdravstvenem domu zaposlenih 84 ljudi, programi pa se širijo, zato so v zadnjih letih odpovedali nekaj najemnih pogodb z zunanjimi uporabniki, kot sta trgovina z medicinskimi pripomočki in Rdeči križ. Kljub temu pravijo, da zaradi prostorske stiske zdravstveni dom potrebuje dograditev oziroma rekonstrukcijo, zraven pa nameravajo urediti še zunanje površine. Primanjkuje jim namreč tudi parkirišč. V prizidku naj bi mesto dobila tudi nova lekarna. Trenutno je v izdelavi primerjalna študija variant za dograditev zdravstvenega doma in izdelavo projektne dokumentacije.

Tri možnosti gradnje

Tako še ni jasno, kakšen bo novi prizidek, so pa v igri tri možnosti. »Prva varianta, ki je najzahtevnejša, je, da se, gledano z vhoda, skrajno levi del podre in tam zgradi prizidek, druga, da se zgradi prizidek proti Ostrovrharjevi ulici, tretja pa, da se zgradi večji prizidek v obliki črke L. S tem bi pridobili dovolj površin brez rušenja,« pravijo na medvoški občini in dodajajo, da bo v naslednjem koraku župan vse možnosti predstavil občinskemu svetu, ki bo sprejel končno odločitev tako glede načina gradnje ko financiranja. Odločitev si bodo, kot pravijo, prizadevali sprejeti še letos, obenem pa nameravajo do konca pridobiti tudi gradbeno dovoljenje.

V medvoški občini sicer eno lekarno že imajo. Ta deluje na Donovi cesti, občina pa razlaga, da občanke in občani v svojih pobudah in pogovorih najbolj izpostavljajo neprimernost lokacije lekarne. Tam namreč primanjkuje parkirnih prostorov, obenem pa leži med večstanovanjskimi hišami, kjer ni drugih javnih dejavnosti. »Večina si želi, da bi bila lekarna v Zdravstvenem domu Medvode, kar bi bila tudi najbolj logična umestitev te dejavnosti,« pravijo v uradu župana in dodajajo, da se s hitrim povečanjem števila prebivalcev povečujejo tudi potrebe po dodatni lekarni. Občna Medvode ima skoraj 17.000 prebivalcev, glede na normative pa jih mora imeti vsaj 6000 za odprtje lekarne. Tako bi lahko imeli dve lekarni. Ko bo končan prizidek, ju bodo po vsej verjetnosti tudi res imeli. »Po mnenju občine Medvode je torej prvi cilj gradnja prizidka, ki bi tako rešila prostorsko stisko kot tudi zagotovila nove prostore za lekarno, drugi, prvemu podrejeni cilj, pa je povečanje števila lekarn v občini Medvode z ene na dve,« pravijo.