Poigrajmo se s primerom, ko na osebo vplivata dva svetovna nazora in se mora odločiti za enega.

V katoliški družini so otroci avtomatično deležni tako imenovane krščanske vzgoje. Ko pa otroci odrastejo oziroma postanejo bolj razumna bitja, se v njih spoprimeta vpliva dveh mnenj. Eno, pridobljeno v mladosti z dogmatiko krščanstva, in drugo z dejstvi, ki jih spoznavajo v medijih ali drugod o znanstvenih odkritjih, pa tudi o aferah in lumparijah predstavnikov katoliškega zveličanega boga. To dilemo mora vsak posameznik razrešiti pri sebi. Ne drži pa, da ima spreminjanje prepričanja samo po sebi slabšalni pomen. V polpretekli zgodovini Slovenije je bilo največ spreobrnjencev v času prehoda iz socialističnega v kapitalistični sistem, saj je bil to zgodovinski preobrat. Preberite pronicljivo mnenje dr. Cirila Ribičiča o tej temi: »Vsi, ki še pomnimo tiste čase, smo na neki način spreobrnjenci. Razlika pa je, da smo se nekateri obrnili le deloma in sprejeli načela socialne demokracije, drugi pa so se obrnili do neprepoznavnosti in pristali na skrajni desnici. Posledice radikalizacije slednjih plačuje vsa država.«

Tudi dr. Božo Repe je ponudil svoj komentar: »Konvertiti (spreobrnjenci zaradi osebnih koristi) skušajo prilagoditi poglede na zgodovino svoji prirejeni biografiji. Zato jo ves čas frizirajo in izkrivljajo dejstva, ki jim niso pogodu.« Takšni konvertiti niso redkost na našem političnem parketu. Poiščite si svoje predstavnike, jaz pa vam bom predstavil le enega.

V Sloveniji imamo urad za verske skupnosti, ki ima registriranih okoli 60 verskih skupnosti. Toda najbogatejša med njimi, RKC, ni zadovoljna z odborom, ker naj bi zagovarjal načelo enakopravnosti med verskimi skupnostmi, čeprav v času epidemije država v celoti financira prispevke za socialno varnost le katoliškim duhovnikom, drugim pa ne. Pri tem se postavlja vprašanje, zakaj trenutna vlada sploh ustanavlja Svet vlade RS za odprta vprašanja s Katoliško cerkvijo in ukinja odbor za verske skupnosti. Mogoče pa bo Svet vlade RS za odprta vprašanja s Katoliško cerkvijo še bolj finančno podpiral RKC. V tem primeru bi moral spremeniti naziv v Svet vlade RS za protežiranje RKC.

Ko sem prebral sestavo tega sveta in ugotovil, da bo v njem tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak, sem bil presenečen.

Spomnil sem se tega Gorenaka še iz časov, ko sem poučeval matematiko v kadetski šoli v Tacnu. On je bil tedaj gonilna sila za sprejem kadetov v partijo, saj je bil predsednik marksističnega krožka. Nekateri nekdanji dijaki se ga še vedno spominjajo kot zagrizenega partijca, ki je bil zelo aktiven pri pridobivanju partijskega podmladka.

Ali bo spreobrnjencu Gorenaku uspel veliki met in bo nekdanje udeležence marksističnega krožka spreobrnil v zgledne katolike? No, če bo svet vlade dodelil Katoliški cerkvi še več državnega denarja, kot ga je dobivala do zdaj, bo ta denar dobra vaba za menjavo mnenja. Če bo Vinko Gorenak imel kakšne goreče nagovore, mora paziti, da jih ne konča z »za domovino, s Titom naprej«, temveč z »amen«.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani