Med čakajočimi v prvi starostni skupini je 34 takšnih, da imata oba starša z otrokom stalno prebivališče v MOL. Od teh samo dva izpolnjujeta starostni pogoj za vstop v vrtec s 1. septembrom 2021 in imata izbiro katerekoli enote. V drugem starostnem obdobju bo sprejetih vseh 14 otrok z izjemo tistih, ki čakajo točno določen vrtec ali enoto. Vrtci so staršem sprejetih otrok že poslali vabila k podpisu pogodbe. V primeru prostih mest bodo k podpisu pozvali starše otrok po vrstnem redu seznama z upoštevanjem števila točk, letnika rojstva in izbire vrtca, navedenega v vlogi.

Proces vključevanja otrok v vrtec bo trajal celo šolsko leto 2021/22, saj vrtci objavljajo prosta mesta, ki se sprostijo zaradi zavrnitve podpisa pogodbe ali morebitnega preoblikovanja oddelkov skozi šolsko leto. V čakalni skupini opažajo sicer vsako leto manj otrok, na lanskem prvem centralnem seznamu so 11. junija zabeležili vsega skupaj 433 otrok, od tega 417 otrok za prvo in 16 otrok za drugo starostno skupino. Pri MOL menijo, da bodo vsi otroci, ki izpolnjujejo pogoje, v prihodnjem šolskem letu dobili javni vrtec, možne izjeme bodo nastale v primerih, ko bodo starši želeli točno določen vrtec ali enoto.