Zgodovinska dejstva pa so naslednja.

Prva slovenska narodna vlada je bila ustanovljena 31. oktobra 1918, ko je ljubljanski narodni svet imenoval narodno vlado Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Za predsednika vlade je bil takrat imenovan Josip Pogačnik. Vlada je odstopila po nastanku prve vlade Kraljevine SHS 23. decembra 1918, delo pa je opravljala do konca februarja 1919.

Petega maja 1945 je bila v Ajdovščini ustanovljena prva slovenska vlada po drugi svetovni vojni. Sestavil in vodil jo je Boris Kidrič, imela pa je deset ministrov in eno ministrico.

Po logiki tednika Domovina je torej Slovenija obstajala le v času Kraljevine SHS in kasneje Kraljevine Jugoslavije ter v času njene samostojnosti od leta 1990 naprej. V letih 1945–1990 po tej logiki Slovenija enostavno ni obstajala!?

Andrej Šušterič, Proseniško