V policiji spoštujemo vsakršno mnenje, ne pristajamo pa na pavšalne ocene o našem delu in politizaciji. Policija je neodvisna in strokovna institucija, ki političnih in osebnih motivov nikoli ni postavljala pred službene dolžnosti.

Naše delo je namenjeno ljudem, naša dolžnost pa spoštovati zakonske predpise iz pristojnosti policije na način, ki temelji na etičnosti, toleranci, strokovnosti in korektnosti tako policistov kot njihovih vodij.

Zato lahko slovenski javnosti vedno mirno pogledamo v oči in še enkrat povemo, da so take naše vrednote in da smo policijskemu poklicu predani s srcem.

Nič od tega ni odvisno od družbeno-političnih razmer, ker imamo iskrene namene in se zelo dobro zavedamo tudi odgovornosti do ljudi.

Vse to je bilo venomer naše edino vodilo in ne glede na vse smo vedno – in tako bo ostalo tudi v prihodnje – varovali tiste, katerih zdravje ali življenje je bilo ogroženo zaradi neodgovornega ali objestnega ravnanja drugih. Vedno smo se in se bomo odzvali klicu na pomoč in vedno smo in bomo še naprej pomagali tistim, ki so se znašli v stiski ali potrebujejo našo pomoč.

Maja Ciperle Adlešič

predstavnica policije za odnose z javnostmi, Ljubljana