Danes nam ni treba iskati in izbirati besed o pomenu akcije Sever, predvsem pa o poskusu Jugoslovanske ljudske armade (JLA), da Teritorialni obrambi (TO) odvzame orožje, kajti to so preprečili narodno zavedni pripadniki TO, ob sodelovanju delavcev upravnih organov za ljudsko obrambo in civilne zaščite. Na enak način smo skupaj z milico zavarovali evidenco vojaških nabornikov, ko je JLA te evidence želela zaseči. Danes tudi z gotovostjo trdimo, da maja 1990 Manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ) kot organizacija še ni obstajala, se pa je začela rojevati ideja o skrivni vojaško-obrambni in varnostni organizaciji, ki je bila veliko kasneje poimenovana MSNZ. Organiziranje takšne strukture je omogočal takratni zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti do imenovanja novega slovenskega Republiškega štaba teritorialne obrambe oktobra 1990. Na vse navedene zgodovinske dogodke smo vojni veterani, združeni v ZVVS in Združenju Sever, ponosni, zato smo 17. maj izbrali za naš dan, za naš praznik!

Simboli, ki nimajo zveze z osamosvojitvijo

In od takrat dalje so bila vsa naša dejanja premišljena, narodno zavedna in usmerjena v uresničevanje cilja, sprejetega na plebiscitu decembra 1990 – imeti svojo lastno in samostojno državo. Spremljali smo vse dogodke na političnem in še posebej obrambno-varnostnem področju ter se istočasno pripravljali na takrat še morebiten spopad z enotami JLA. Formiranje obeh učnih centrov TO, pekrski dogodki, prva smrtna žrtev in civilni ranjenec ter nato vojna za osamosvojitev. Kratka, vendar učinkovita in zmagovita! Zato nam danes ni treba biti v položaju, da bi ne upali in smeli povedati jasno in glasno: v vojni za Slovenijo so zmagali pripadniki TO, milice in slovensko ljudstvo! Veterani vojne 1991 smo v vsakem trenutku vedeli, kaj moramo storiti za svojo domovino, in to smo storili pošteno, pogumno, častno ter brez izdajanja računov, kajti zvestobe domovini in ljubezni do nje se ne plačuje!

Zaradi tistega časa in današnjih dogodkov ter razmer, v katerih živimo, smo veterani ZVVS in Združenja Sever ob našem prazniku mirno in ponosno ponesli našo nacionalno zastavo, naš simbol preko Trga republike in ob našem parlamentu, hramu demokracije. Želeli smo jo pokazati tistim, ki smo jih izvolili, da nas zastopajo in uresničujejo naše skupne interese. Tistim, ki smo jim zaupali upravljanje in vodenje naše države! Vendar le v začasno upravljanje in vodenje, in ne v trajno last! Tistim, ki bi morali v prvi vrsti skrbeti za uresničevanje demokratičnih načel, za mirno in dostojno življenje ter blagostanje svojega naroda. In tistim, ki so pozabili, da nacionalna zastava označuje pripadnost slovenskemu narodu in pripadnost Republiki Sloveniji.

Zakaj je torej potrebno, da nas Evropi med našim predsedovanjem predstavljajo simboli, ki z osamosvojitvijo Slovenije nimajo nikakršne zveze? Tudi če gre le za provokacijo in poskus ugotavljanja, kako bo javnost reagirala na tak simbol, je to nedopustno, saj omalovažuje sprejete in veljavne simbole naše lastne države, določene v 6. členu Ustave Republike Slovenije! Mar je to nadaljevanje spodkopavanja temeljev državnosti, neodvisnosti in suverenosti države Slovenije?

Vojni veterani smo vsa leta opozarjali na nevarna početja posameznikov in skupin, zavedajoč se posledic. Na zanikanje vsega, kar je spominjalo na bivšo državo in njeno družbeno ureditev, razprodajo in krajo družbenega premoženja, ustvarjenega z delom pridnih rok naših prednikov, pojav ekstremističnih skupin z jasnim nacifašističnim pedigrejem, pojav sovražnega govora, metanje svinjskih kadavrov na gradbišče džamije in pred kratkim kosov svinjskega mesa na nagrobno obeležje, zažiganje knjige o prvem predsedniku Slovenije, skrunjenje in rušenje spomenikov, metanje molotovk v vrata novomeškega muzeja in danes že v hišo politične osebnosti… Nihče od najbolj odgovornih voditeljev teh pojavov ni odločno obsodil. Nihče ni zastavil svoje javne in jasne besede ter zakričal: »Dovolj je, ljudje želijo živeti v državi, utemeljeni na demokratičnih vrednotah in vladavini prava, in ne v državi panterjev raznih barv!«

Obsojamo, glasno in javno

Zato ob 30-letnici naše samostojnosti in obrambe Slovenije veterani vojne 1991:

obsojamo, glasno in javno, ker je molk najbolj strahopetna oblika strinjanja. Obsojamo, ker pravo in pravičnost nista več sopomenki v državi, za katero smo se borili in verjeli, da zaradi izrečenega ne bo nihče in nikoli od nikogar preganjan. Obsojamo, s čisto vestjo, ker smo v boju in miru dokazali, da zmoremo preseči vse svetovnonazorske delitve, v veri, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, in v prepričanju, da predstavniška demokracija tega ne sme nikoli pozabiti ter da oblast, ki jo pooseblja vlada, ravno zaradi tega ni in ne sme biti absolutna.

Ob našem dnevu in našem skupnem prazniku se spominjamo tudi vseh tistih pripadnikov TO in milice, ki so darovali svoja življenja za samostojno Slovenijo. Spominjamo se jih spoštljivo in s hvaležnostjo. Naj ne bodo nikoli pozabljeni!

Vojne veteranke in vojni veterani, združeni v ZVVS in Združenju Sever, delujemo enotno, oboji smo krošnja enega drevesa, s prepletenimi koreninami, ki rojevajo uporništvo! In naj tako tudi ostane. Tako složni javnosti sporočamo:

v demokraciji smo vsi odgovorni za družbeno blaginjo v državi, ker ima pri nas, po ustavi, ki smo jo z orožjem ubranili, oblast ljudstvo. Vlada, državni zbor in predsednik države so v službi ljudstva, in ne v službi gospodarskih in političnih – tako imenovanih – elit. Družbeno odgovornost je zamenjalo patetično besedičenje o domoljubju, ki ne združuje, temveč deli na naše in vaše. Domoljubje so odgovorna družbena dejanja, ki ne postavljajo v ospredje lastnih pritlehnih koristi in koristi novih elit, ki se drenjajo okoli korita in temu rečejo politika.

Domoljubje je zavest o pripadnosti narodu, deželi, domovini in državi ter soodgovornost za njen obstoj in razvoj. Vse drugo je burka, farsa in tragedija slovenskega naroda in mlade države. Za to se nismo borili. Niso za to padli možje v vojni za neodvisnost in suverenost! Naša vizija se od časov, ko smo bili še dežela, ni spremenila. Še vedno hočemo svobodno in pravično Slovenijo za vse in vsakogar.

Mi, ki počasi odhajamo in smo svojo zgodovinsko dolžnost izpolnili ter priborili neodvisnost in suverenost, zahtevamo odgovorno politiko za prihodnje rodove. Njihov je ta svet. Njihova je ta dežela. Njihova je ta država.

Naj ne bo nikoli pozabljeno!

LADISLAV LIPIČ, predsednik ZVVS TOMAŽ ČAS, predsednik ZPVD Sever