Skupina Petrol je v prvih treh mesecih letos prodala 607.500 ton proizvodov iz nafte, kar je 18 odstotkov manj kot v prvih treh mesecih leta 2020. Med poglavitnimi vzroki za padec v Petrolu navajajo nižjo prodajo v maloprodaji, kar je posledica pandemije covida-19 in spremenjenega režima uvoza v Italiji.

Prodaja utekočinjenega naftnega plina se je zmanjšala za 21 odstotkov na 33.400 ton, prodaja zemeljskega plina pa se je zaradi nižjih temperatur v času ogrevalne sezone in višje prodaje na tujih trgih povečala za 107 odstotkov na 13,3 TWh. Zaradi vključitve družbe E3, ki jo je lani spomladi kupil od družbe Elektro Primorska, v svojo skupino je Petrol v prvem četrtletju povečal tudi prodajo elektrike končnim odjemalcem.

V prvih treh mesecih je skupina Petrol, ki ima v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni gori skupaj 500 bencinskih servisov, prodala tudi za 129 milijonov evrov trgovskega blaga, kar je tri odstotke več kot pred letom.

Četrtletni EBITDA je znašal 54 milijonov evrov, kar v primerjavi z enakim obdobjem lani pomeni 16-odstotno rast. Tako čisti dobiček kot EBITDA sta bila v prvih treh mesecih leta 2021 tudi višja kot v prvih treh mesecih leta 2019, torej obdobjem pred pandemijo.