Katarina Prešeren

direktorica odnosov z javnostmi, Telekom Slovenije

Opomba uredništva: podatke o sestavi strokovne komisije za programske vsebine medijev nam je sporočilo Ministrstvo za kulturo RS.