Mestna občina Ljubljana je javno razgrnila pobudo družbe Plezalni center za spremembo prostorskega načrta s postopkom lokacijske preveritve na območju Plezalnega centra Ljubljana v Štepanjskem naselju. Družba namreč želi obstoječemu centru, ki se razteza na nekaj manj kot 1100 kvadratnih metrih, na zahodni strani dodati prizidek. Dozidali bi radi še 1115 kvadratnih metrov, vendar trenutno veljavni občinski prostorski načrt tega ne dovoljuje. Po veljavnem prostorskem aktu bi štepanjski plezalni center smeli povečali za največ 50 odstotkov površine obstoječega objekta, ki je bil odprt decembra 2013.

Pobuda in elaborat lokacijske preveritve sta objavljena na spletni strani občine, na sedežu četrtne skupnosti Golovec na Litijski cesti 38 in oddelku za urejanje prostora na Poljanski cesti 28. Morebitne pripombe na razgrnjeno gradivo lahko občani posredujejo do konca razgrnitve (2. junija) na naslov oddelka za urejanje prostora ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si. Oddelek se bo opredelil o morebitnih pripombah in zadevo posredoval v odločanje mestnemu svetu.

Sočasno lahko pleza več kot 100 ljudi

Kot je razvidno iz elaborata lokacijske preveritve, plezalni center ljubiteljem tega športa trenutno ponuja štiri plezalne dvorane in zunanjo steno, sočasno pa lahko pleza več kot 100 ljudi. »Redno v našem objektu treninge izvajajo vse tri slovenske plezalne reprezentance, članska, mladinska in parareprezentanca,« v gradivih pojasnjuje družba investitorica, ki se lahko pohvali s podatkom, da njihove prostore in storitve letno uporablja skoraj 100.000 ljudi.

»Razvoj in popularizacija športnega plezanja sta vsako leto hitrejša. Vzpenjajoč se trend je opazen zadnjih dvajset let,« menijo v družbi Plezalni center, kjer so širitev osnovnega objekta načrtovali že od leta 2012. V elaboratu lokacijske preveritve pojasnjujejo, da njihove kapacitete za programe rekreacije, kakovostnega in vrhunskega športa otrok, mladine in odraslih že tri leta ne zadoščajo več potrebam. Poleg tega trenutni objekt »ne zmore zadostiti potrebam samostojnih obiskovalcev, saj se trenažni proces nadgrajuje, potrebna je dodatna komplementarna infrastruktura, kot na primer trenažni pripomočki in drugačne plezalne stene«, pojasnjujejo v Plezalnem centru.

Da bi zadostili minimalnim potrebam, tako Plezalni center, potrebujejo balvanske ali nizke plezalne stene v velikosti vsaj 300 kvadratnih metrov plezalnih površin na približno 280 kvadratnih metrih tlorisne površine, visoke plezalne stene višine enajst metrov za sočasno 15 navez, visoke plezalne stene višine štirinajst metrov prav tako za sočasno 15 navez in specializirano otroško plezalno dvorano za programe do deset let z visoko in nizko plezalno steno.