Čeprav je borovniška občina že ped meseci sklenila dogovor o odkupu stavbe, v kateri je vrsto delovala trgovina Jurček, se še naprej zapleta s selitvijo knjižnice dr. Marje Boršnik v prostore tega objekta. Občinski svet je namreč na aprilski seji že drugič zavrnil dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki ga občina potrebuje, če želi nekdanjo trgovino preurediti v knjižnico. Prvič so svetniki dokument zavrnili že februarja. Takrat se jim je zdelo 460.000 evrov previsok strošek za prenovo stavbe. Potem je župan Bojan Čebela zatrdil, da so pripravili za 20.000 evrov nižjo investicijsko ceno, a je občinski svet prejšnji mesec DIIP znova zavrnil.

Kot so zapisali na spletni strani občine, so se svetniki strinjali, da je idejna zasnova, ki je temelj za zavrnjeni dokument, ustrezna in da podaja dobre rešitve, kako čim bolj izkoristiti prostorske možnosti v nekdanji trgovini Jurček, ne da bi bilo treba pred prenovo pridobiti gradbeno dovoljenje. Kot pravijo, bi za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebovali še dodatnega pol leta, knjižnico, ki deluje v dotrajani stavbi župnišča, pa želijo preseliti čim prej tudi zato, ker stavba ni potresno varna.

Kot so zapisali na občini, so imeli svetniki pomisleke drugje. Večina občinskega sveta se ni strinjala z oceno stroškov prenove objekta. Zato so županu Bojanu Čebeli in občinski upravi naložili, naj preverijo možnosti zmanjšanja stroškov, medtem ko se vsi strinjajo z nakupom nekdanje trgovine. Ta bo občino stal 350.000 evrov.

V Borovnici bodo morali tako še počakati, preden se bo projekt selitve lahko nadaljeval. Pripravo dokumentacije za obnovo bo odslej spremljala skupina treh svetnikov, ki so jo določili na zadnji seji. Občina si sicer obeta državna sredstva, s katerimi bi pokrili del investicije, a »dokler ne bo potrjen DIIP, občina ne more pripraviti dokumentacije, potrebne za kandidaturo za sredstva, ki jih ministrstvo za kulturo razpisuje za sofinanciranje obnove in novogradnje kulturnih domov, knjižnic in stavb s podobno namembnostjo«. Kot je Čebela povedal že pred časom, so razpis, ki ga je ministrstvo objavilo konec februarja in bi prek njega lahko prišli do 200.000 evrov, že zamudili. Upajo, da se bodo lahko prijavili na kakšnega od naslednjih. aro