V Arhivu Slovenije je na voljo podatek, da sem se po skoraj treh letih prebivanja v italijanskih in nemških zaporih v domovino vrnil z organiziranim transportom dne 26. julija 1945. To bi lahko potrdil, če še zmore, tudi prof. Vojan Rus, ki je bil takrat komandant vojaške posadke na železniški postaji Podrožica, ki je opravljala prvo selekcijo povratnikov. Nekaj dni po prihodu v domovino sem bil, skupaj z drugimi povratniki, na preverjanju v Kamniku, že kakšen dan po vrnitvi domov pa me je vodstvo mladinske organizacije imenovalo za sekretarja rajonskega odbora mladine Bežigrad. O tem bi lahko pričala vdova po pokojnem Žarku Petanu. V mesecu septembru 1945 sem bil v mladinski delovni brigadi v Bohinju, katere komandant je bil Jože Vagner.

Upam, da ti podatki zadostujejo za končno prekinitev ponavljajočih se neresničnih trditev o moji »zločinski« vlogi v taborišču Šentvid, ki sem jih že nekajkrat, a žal brez uspeha zanikal.

Ljubo Bavcon, Ljubljana