SDH je v prevzemni ponudbi, ki jo je objavil 9. aprila, iztekla pa se je v ponedeljek, za delnico Term Olimia ponudil 27,50 evra. Prevzemno ponudbo je sprejelo 274 akceptantov, ki so bili imetniki 145.689 delnic oz. približno petine vseh delnic. Država je tako po prevzemni ponudbi postala skorajda večinska lastnica Term Olimia. Ponudbo so v SDH označili za uspešno.

Država je imela že pred objavo prevzemne ponudbe prek SDH in prek Kapitalske družbe (Kad), Slovenskih železnic in Družbe za upravljanje terjatev bank v lasti 78 odstotkov Term Olimia, ki upravlja turistično-zdraviliški kompleks v Podčetrtku in Terme Tuhelj na Hrvaškem.

Gre za korak na poti do vzpostavitve Slovenskega turističnega holdinga, ki ga načrtuje država. V njem naj bi v sklopu treh hčerinskih družb - alpski, obalni in termalni turizem - združili družbe Terme Olimia, Sava Turizem, Istrabenz Turizem, Thermana, Adria Ankaran, Hit Alpinea in turistično vejo novogoriškega Hita.

Oblikovanje turističnega holdinga, ki naj bi skladno s strategijo razvoja slovenskega turizma poskrbel za konsolidacijo in prestrukturiranje turističnih podjetij z državnim lastništvom s ciljem končne privatizacije in razvoja tako turističnih zmogljivosti kot destinacij, je velika želja gospodarskega ministra Zdravka Počivalška.

Do zdaj je bilo storjenih že precej korakov v smeri vzpostavitve holdinga, čaka pa se še na ključnega, to je na konsolidacijo državnega lastništva v družbi Sava, pod katero sodi Sava Turizem. Gre za odkup 43-odstotnega deleža sklada York v Savi. Poleg Yorka sta 46-odstotna lastnika Save še SDH in Kad, vsi trije pa so tudi upniki družbe, do katerih ima Sava še za okoli 51 milijonov dolga, ki ga mora poplačati do konca junija letos.

V SDH so za časnik Delo potrdili, da z Yorkom potekajo nezavezujoči pogovori o pogojih odkupa njegovega deleža v Savi. Pogojev nakupa v SDH ne komentirajo, neuradno pa naj bi se pogovarjali tako o odkupu lastniškega deleža kot tudi šest milijonov evrov terjatev, ki jih ima York do Save.

Ključno vprašanje po neuradnih informacijah Dela ostaja cena. Pandemija covida-19 je namreč prizadela poslovanje skupine Sava, zaradi česar državna stran pričakuje nižjo kupnino, York pa bi rad seveda iztržil čim več.

Tudi če bo dogovor z Yorkom sklenjen, bo moral SDH za njegovo uresničitev dobiti najprej soglasje varuha konkurence, nato pa še odobritev ministrstva za finance za dogovorjeno kupnino.