Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Mestna občina Ljubljana sta z javnim natečajem izbrala najboljšo urbanistično zasnovo novih prostorov Gimnazije Šentvid in telovadnice tamkajšnje Osnovne šole Šentvid. Prvo nagrado je strokovna komisija, ki ji je predsedoval podžupan Janez Koželj, podelila avtorjem Primožu Hočevarju, Tinetu Brincu, Lei Ograjšek, Maticu Jontezu in Damjanu Kmetiču. Po prvi oceni bi uresničitev njihove idejne zasnove stala okoli 15,2 milijona evrov.

Komisija je pojasnila, da zmagovalna ideja prinaša »tako preizkušene kot inovativne rešitve, ki izhajajo iz sodobnih primerov dobre prakse«. »Po mnenju komisije in strokovnjakov predstavlja najbolj celovito in v vseh pogledih dosledno izpeljano zasnovo, ki v največji meri ustreza natečajni nalogi in pričakovanjem razpisovalcev. Poglavitna odlika predloga je, da vsebuje vrsto sorodnih zamisli, ki so jih nakazali tudi drugi natečajniki, niso pa jih prepričljivo povezali v urbanistično, krajinsko, arhitekturno in oblikovalsko celoto, da bi v tolikšni meri ustrezala vsem postavljenim merilom kakovosti,« je izpostavila ocenjevalna komisija.

Šoli ne bosta več prostorsko prepleteni

V obstoječem šentviškem kompleksu se prostori gimnazije in osnovne šole prepletajo. Po zgraditvi novih objektov bo osnovna šola ostala v obstoječi šolski stavbi, ki je bila zgrajena v letih 1956 in 1957 po načrtih učenca Plečnikove šole Nikolaja Bežka. Vsi prizidki, ki so bili zgrajeni naknadno, bodo porušeni, da bodo sprostili prostor za novogradnje ter ureditev športnih površin in okolice obeh šol.

Avtorji zmagovalne rešitve so novo stavbo gimnazije umestili vzdolž linije bližnjih železniških tirov. Poročilo ocenjevalne komisije razkriva, da je pod površjem predvidena gradnja hodnika, ki bo novo gimnazijsko poslopje povezal z obstoječo telovadnico nad gorenjsko avtocesto. Med osnovnošolsko »staro« stavbo in novo gimnazijsko stavbo so arhitekti predvideli večnamensko šolsko ploščad z okroglim gimnazijskim atrijem. V tem atriju so predvideni kotički za posedanje v zelenju in tribune, ki bi omogočale izvedbo zunanjih dogodkov. Atrij naj bi bil povezan s kletno etažo gimnazije, kjer se bo nahajala knjižnica.

»Srce gimnazije predstavlja vertikalni hall (dvorana, op. a.), ki se vije od kleti pa vse do tretjega nadstropja. Vanj so umeščeni ali pa se nanj navezujejo programi, ki so značilni za sodobne načine poučevanja in predvsem socializacije,« so zapisali avtorji zmagovalne rešitve. Ta prostor bo po njihovem pojasnilu poln »kotičkov, ambientov, dejavnosti, v katerih učenci gradijo medsebojne odnose, se spoznavajo, spoznavajo pa tudi različne oblike in lastnosti prostora – globino, višino, transparentnost, tesnost, bližino…«

Okoli telovadnice različne športne površine

Arhitekti so šolske učilnice razporedili tako, da bodo povezane v smiselne sklope. V najvišjem, tretjem nadstropju so denimo predvideni prostori za fiziko, matematiko in informatiko, planetarij in glasbena učilnica. V drugem nadstropju bodo pretežno družboslovni programi, kot so tuji jeziki, zgodovina, geografija, psihologija in likovni pouk, v prvem nadstropju pa bodo učilnice za kemijo in biologijo. Nad glavnim vhodom v prvem nadstropju so predvidene učilnice za slovenščino.

Novo telovadnico šentviške osnovne šole so arhitekti umestili med stavbo osnovne šole, večnamensko ploščad, novo stavbo gimnazije in športni park. Telovadnica naj bi bila polvkopana, s podzemnim hodnikom pa naj bi bila povezana tako z osnovno šolo kot tudi z atrijem pred gimnazijo. Okoli telovadnice bodo razporejene različne športne površine za vrsto športov.