Kamnik in okolica postajata vedno bolj priljubljena točka ne le za pohodnike, temveč tudi za številne kolesarje. Zato se je občina odločila za ureditev kolesarskih poti ob strugi Kamniške Bistrice in po obstoječih poljskih poteh. Kot je povedal kamniški župan Matej Slapar, so za ureditev kolesarske povezave Kamnik–Godič, investicijo ocenjujejo na približno 1,1 milijona evrov, pridobili tudi nepovratna evropska sredstva. »Za projekt imamo odobrenih 916.599 evrov nepovratnih sredstev, od tega 733.279 evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj, 183.320 evrov pa iz državnega proračuna,« je povedal župan in razložil, da so sredstva vezana na uresničevanje operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, in sicer za razvoj urbane mobilnosti. »Država je s podporo projektu pokazala posluh za občine, ki si aktivno prizadevajo za vzpostavitev trajnostne mobilnosti na svojem območju. Občina Kamnik bo za ureditev kolesarske povezave namenila 183.032 evrov.«

V pripravi tudi manjkajoči odseki

Nova kolesarska pot, gradnja se bo začela predvidoma prihodnje leto, se bo na jugu navezala na že obstoječo rekreacijsko pot, ki poteka skozi Keršmančev park, na severu pa na obstoječo občinsko cesto Mekinje–Godič. Skupna dolžina kolesarske povezave znaša 3200 metrov. Pri tem je župan poudaril, da je glavni namen projekta zagotavljanje trajnostne mobilnosti za dnevni dostop prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja. »V občini Kamnik je približno 5000 aktivnih občank in občanov zaposlenih v občini, pa tudi 400 od 1112 dijakov se izobražuje znotraj občine, zato si želimo, da bi novo kolesarsko pot uporabljalo čim več dnevnih migrantov.«

Načrtovana kolesarska pot predstavlja tudi nadaljevanje zelene osi ob Kamniški Bistrici in je po besedah Barbare Strajnar, vodje projektne skupine na Občini Kamnik, pravzaprav nadaljevanje projekta, h kateremu so Občine Kamnik, Domžale in Dol pri Ljubljani pristopile že leta 1999. »Tako bo ob Kamniški Bistrici urejeno območje od Godiča do Domžal, z nekaj manjkajočimi odseki, ki pa so že v pripravi,« je povedala. Kolesarska povezava Kamnik–Godič bo zagotovila večjo prometno varnost kolesarjev, zmanjšala negativne vplive motornega prometa na okolje (emisije, hrup, prometni zastoji), vzpodbujala trajnostno mobilnost in uporabo koles za vsakodnevna opravila ter izboljšala kakovost življenjskega prostora.

Trasa občinske kolesarske poti Kamnik–Godič

Kolesarska pot se začne v Mekinjah, pri mostu čez Kamniško Bistrico, kjer se bo navezala na obstoječo rekreacijsko pot za kolesarje in pešce, ki poteka skozi Keršmančev park. Nato prečka regionalno cesto ter prvih 250 metrov poteka po obstoječi makadamski poti med Kamniško Bistrico in nekdanjim objektom Zarja. V nadaljevanju se naveže na lokalno cesto, ki pelje do parkirišča Heliosa. Pred parkiriščem trasa zavije med reko in parkirišče, kjer sedaj poti še ni. Pot se nato nadaljuje proti severu ob ograji Heliosa do prvega prečkanja z Mlinščico, kjer je previden prvi od petih mostov. Od tam naprej pot poteka večinoma po obstoječih sprehajalnih gozdnih poteh. V nadaljevanju se trasa priključi obstoječi makadamski poljski poti, po kateri se najprej dvigne na višjo rečno teraso v bližini gramoznice, zaključi pa v križišču z lokalno cesto Mekinje–Godič. Na trasi načrtujejo postavitev šestih postajališč. Slapar je ob tem še dodal, da kolesarske poti, tako regionalne kot medkrajevne, niso pomembne le za zagotavljanje varne in učinkovite povezave naselij z urbanim središčem, ampak tudi za razvoj turističnih točk v občini.