Ljubljanski župan Zoran Janković je v nagovoru ob odprtju prenovljene Vile Zlatice, v kateri je med obema vojnama z družino živel nekdanji ljubljanski župan Ivan Hribar, spomnil, da bodo v vili Zlatici živele slovanske kulture. Ob tem pa povedal, da se spoštovanje do kaže tudi v tem, da so mu po vseh teh letih samostojne države v tem mandatu v glavnem mestu s skupnim delom postavili spomenik.

Direktor MGML Blaž Peršin je izpostavil, da je pomen Hribarja, ki je začel s prenovo popotresne Ljubljane in ki se je z velikimi črkami zapisal v gene Ljubljane kot svobodomiselni liberalec, nemerljiv. Opozoril je, da ob njegovi materializirani zapuščini ne smemo spregledati njegove duhovne in kulturne veličine. Poleg tega, da je bil Hribar velik domoljub, ne smemo prezreti njegovih povezav s slovanskim svetom. »Slovanska duša je bila v veliki meri vtkana v Hribarjevo bit,« je poudaril Peršin.

Forum slovanskih kultur bo v vili, v kateri bo sicer stalna muzejska postavitev Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML), po njegovih besedah z živo dejavnostjo opominjal, da smo del slovanske kulture in dejavno skrbel za sodelovanjem med slovanskimi narodi prav na tistih temeljih, ki jih je položil že Hribar. Ta simbioza med poslanstvom iz preteklosti in današnjim snovanjem slovanskih kultur pa je predpogoj za širše razumevanje sodelovanja med narodi, je še povedal direktor MGML.

Ob stalni bodo pripravljali tudi občasne razstave

Direktorica FSK Andreja Rihter je izpostavila, da sožitje, ki se je stkalo med Mestno občino Ljubljana (Mol), MGML in FSK pomeni začetek novega obdobja ali novega poglavja, vez med njimi pa je prav Hribar. Da bi ljudje bolje spoznali delovanje FSK, so pripravili manjšo občasno razstavo, ki bo v vili na ogled do konca januarja prihodnje leto. Sicer pa bodo vilo skupaj s sodelavci Mestnega muzeja Ljubljana napolnjevali z različnimi vsebinami.

Opomnila je, da se je Hribar zavedal, da je poznavanje slovanskih jezikov neznanka, »njegove prve poti v slovanski del Evrope so ga prepričale, da je treba negovati, gojiti, spodbujati, graditi mostove za vse nas, da se bolje spoznamo in bolje prepoznavamo«. In to je tudi tisto, kar po besedah Andreje Rihter počne FSK - gradi ali oživčuje slovanske kulture.

Hribarjeva hčerka Zlatica, ki je umrla leta 2000, je vilo podarila državi, s čimer je prešla pod ministrstvo za kulturo, večji del opreme pa je prevzel Mestni muzej Ljubljana. Leta 2009 je Mol predlagala ministrstvu za kulturo, da Vilo Zlatico prenese na mesto, kar se je leta 2010 tudi zgodilo. Celovita prenova se je začela v letu 2019. Danes prenovljena Vila Zlatica obiskovalce vabi s svojimi meščanskimi interierji iz prve polovice 20. stoletja. Ob stalni bodo v njej pripravljali tudi občasne razstave.