Podobno kot v nekaterih bližnjih občinah se tudi na Vrhniki srečujejo s prostorsko stisko v šolah. Občina namreč spada med tiste, v katere se prebivalci več priseljujejo kot odseljujejo. Skupni prirast prebivalstva v vrhniški občini znaša 14,8 na tisoč prebivalcev, kar je dvakrat več kot v državi. Poleg tega je povprečna starost prebivalstva s 41,7 leta nižja, kot znaša povprečje v državi (43,4 leta). Temu primerne pa so tudi potrebe po infrastrukturi, ki jo potrebujejo mlade družine.

Tako so že leta 2018 zgradili prizidek k osnovni šoli Martina Slomška, s katerim so pridobili osem učilnic, ta čas pa potekajo dela na enem od objektov osnovne šole Ivana Cankarja. Ta deluje na več lokacijah, prizidek pa gradijo na Lošci, kjer imajo pouk druga in tretja triada ter učenke in učenci, ki obiskujejo nižji izobraževalni standard in prilagojeni program. Najprej so porušili vhod že obstoječega prizidka na južni strani objekta, potem pa se lotili gradnje prizidka dvoetažnega objekta in rekonstrukcije objekta na površini dobrih 300 kvadratnih metrov.

Kot kaže, bodo lahko učenci in učenke v nove prostore vstopili v prihodnjem šolskem letu, obnova pa naj bi glede na vrednost javnega naročila stala blizu pol milijona evrov. »Prizidek bo dokončan letošnjo jesen,« pravi župan Vrhnike Daniel Cukjati in dodaja, da bodo v novem delu pridobili tri velike učilnice, nekaj kabinetov, v starem delu pa še dve manjši učilnici in obnovljene sanitarije. Projekt so prijavili tudi na razpis ministrstva za izobraževanje znanost in šport, od katerega si obetajo sredstva za sofinanciranje. aro