V oči bode sprevrženo ravnanje poslancev koalicijskih strank DeSUS, SMC pa tudi NSi. Trdijo, da uspešno (?) uresničujejo programe svojih strank, država pa se neustavljivo pogreza v brezno avtokratizma. Ne moti jih, da Janševa oblast načrtno odpravlja demokratično ureditev države.

Jamnikova sodbo o tem, ali smo prišli do konca demokracije, prepušča bralcem. Po mojem trdnem prepričanju smo res prišli do konca predstavniške demokracije. Stresi, ki jih doživljamo po zaslugi hibridne koalicije ob asistenci predsednika države, niso podoba predstavniške, temveč avtokratske demokracije.

To je problem svetovnih razsežnosti, saj preživeli sistem predstavniške demokracije danes uporablja večina držav sveta. Konec predstavniške demokracije ni nepričakovan, ko ugotovimo, da je ta sistem ugledal luč sveta že v času prve industrijske revolucije, ki jo je zaznamoval izum parnega stroja.

Tedaj pred dvesto leti je bil prenos pooblastil na izvoljenega predstavnika skoraj nujnost, saj sta bila pretok podatkov in komunikacija skrajno omejena. V okolju mobilnih komunikacij pa je uporaba predstavništva za pretvarjanje volje ljudi v vlado in politiko preživela. Število mobilnih telefonov je danes že večje kot število prebivalcev planeta. V enem mesecu je zabeleženih preko sedem milijard povezav. Kljub takšni množici komunikacij izvoljenim predstavnikom ljudstva brez omejitev za nekaj let podeljujemo absolutno oblast.

Nobena skrivnost ni, da smo po zaslugi takšnega sistema izpostavljeni okužbi z nevarnim virusom ogrskega seva avtokratizma. Ta virus obolelim osebam na političnih položajih spreminja osebnost. Poslanci koalicije verjamejo, da s podporo avtokratski oblasti zagotavljajo blaginjo ljudstva. Dvomljivce o učinkovitosti avtokratske oblasti je treba odstraniti z vidnih položajev v družbi. Ve se, da morajo tudi mediji brezpogojno naklonjeno obravnavati spremembe, ki jih prinaša ogrski sev avtokratizma. Tudi zakonodajna in sodna veja oblasti morata slediti volji in usmeritvam avtokratske oblasti.

Za okuženost z ogrskim sevom avtokratizma nimamo učinkovitega zdravila. Videti pa je, da so množični protesti ljudstva dobra terapija. To ve tudi avtokratska oblast in jih zato omejuje in prepoveduje. Nekateri, okuženi z virusom ogrskega seva avtokratizma, ob protestih iznenada spregledajo. To se je pokazalo pri poslancih DeSUS in SMC.

Seveda pa protesti niso zdravilo proti nevarnemu ogrskemu sevu avtokratizma. Spremeniti moramo okolja in pogoje, v katerih se nenadzorovano reproducira ta nevarni virus. Predstavniško demokracijo moramo končno odložiti tja, kamor že dolgo spada. V zgodovinski arhiv izrabljenih orodij upravljanja države. Parlamentarni sistem moramo obogatiti z neposrednostjo družbenega odločanja. Takšno legitimnost ustvarja prezrta posvetovalna demokracija.

Janez Krnc, Litija