Vse kaže, da atraktivni razgledni ploščadi na starem gradu nad Kamnikom, ki je že nekaj časa zgrajena, investitor pa je vanjo doslej vložil že 300.000 evrov, grozi, da jo bo treba podreti še pred njenim odprtjem. Investitorju, podjetju Avto Dom in, je pot do načrtovanega cilja preprečila gradbena inšpekcija, ki je 17. marca izdala inšpekcijsko odločbo, da mora investitor razgledno ploščad na lastne stroške odstraniti do 20. decembra letos.

Težave zaradi nove zakonodaje in 61 centimetrov

Kot je gradbeni inšpektor pojasnil v poročilu, naj bi bila razgledna ploščad na starem gradu sporna, ker po zakonodaji, ki je veljala v času začetka gradnje, skupaj z ograjo za 61 centimetrov presega dovoljeno višino, prav tako naj bi se po veljavni uredbi o razvrščanju objektov razgledna ploščad uvrščala med zahtevne objekte. Sporen naj bi bil tudi dejanski datum začetka gradnje, kar ni nezanemarljivo, saj se je vmes spremenila gradbena zakonodaja. Gradbena inšpekcija trdi, da se gradnja ni začela spomladi 2018, investitor pa poskuša dokazati, da se je razgledna ploščad začela graditi aprila oziroma maja 2018, se pravi še pred prvim julijem 2018. To je pomembno predvsem zato, ker je od začetka del odvisno, ali pravila za gradnjo razgledne ploščadi veljajo po stari ali po novi zakonodaji. Investitor namreč meni, da po takrat veljavni gradbeni zakonodaji dejansko ni potreboval gradbenega dovoljenja in je gradnjo začel in izpeljal v skladu z vsemi pravili.

Propadla tudi investicija z vzpenjačo

Če povzamemo besede kamniškega arhitekta Tomaža Schlegla, ki je izdelal načrt razgledne ploščadi, je vizija prenove starega gradu stara že več kot desetletje. Naklonjeni so ji bili tudi na zavodu za spomeniško varstvo, zato je arhitekta in investitorje odločba zelo presenetila. »Zavod za spomeniško varstvo, s katerim smo doslej dobro sodelovali, je izdal soglasje k ploščadi kot tudi k samemu objektu. Hkrati smo usklajevali vse potrebne dokumente, da bi parcela postala zazidljiva. Gre za strateški projekt, od katerega bi vsi lahko imeli veliko,« je povedal Schlegel in dodal, da je investitor želel postaviti paviljon z interaktivnim prikazom starega gradu in zgodovine Kamnika. »Ta investicija bi stala še dodatnih 250.000 evrov. Prav tako je investitorju uspelo priskrbeti dodatnih 900.000 evrov za gradnjo vzpenjače. Šlo naj bi za poševno dvigalo od odbojkarskega igrišča ob vznožju hriba do ploščadi. Ta projekt, ki bi močno razbremenil cesto do starega gradu, je zavod za spomeniško varstvo ustavil,« je povedal sogovornik in omenil željo in interes tako občine kot občanov, da bi stari grad postal krajinski park z gozdnim parkom brez prometa motornih vozil.

Zdaj je na vrsti občina Kamnik, saj obstaja možnost, da inšpekcijsko ugotovljena neskladja investitor odpravi s pridobitvijo (novega) gradbenega dovoljenja. Pridobi pa ga lahko le v primeru, da občina ustrezno spremeni občinski prostorski načrt. Glede na to, da je občina že od samega začetka naklonjena projektu, so spremembe prostorskega načrta v pripravi. Kot so nam povedali na občini, so že dobili vlogo investitorja za spremembo namenske rabe zemljišča. »Trenutno je občina v fazi usklajevanja gradiva za spremembo namenske rabe zemljišč z nosilci urejanja prostora,« so še zapisali.