Komu so torej komunisti odvzeli vlogo vodje upora in osvobajanja Slovencev? Kako so to zmogli, če so bili tako maloštevilni, v primerjavi z »uradnimi« strankami, poklicani za vodenje ljudstva, nepomembno številni? Kaj ste v izjavi ob dnevu OF zapisali, gospodje in gospe iz SAZU, o delovanju »uradnih« strank in oblastnikov ob okupaciji Slovenije leta 1941, ki je bila za primorske Slovence nadaljevanje dveh desetletij okupacije in jih je zato bilo precej tudi v Mariboru? Če niste o tem rekli ničesar, ali je izjava dovolj celovita, da je v čast Akademiji znanosti in umetnosti? Znanost pač ni zares znanost, če je pristransko slepa za bistvena dejstva.

Zasl. prof. dr. Matjaž Mulej, Maribor, član treh mednarodnih akademij znanosti (ne pa SAZU)