Kot v današnji objavi najnovejših javnofinančnih gibanj pojasnjujejo na ministrstvu za finance, so med odhodki najbolj rasli sredstva za zaposlene, subvencije, transferji posameznikom in gospodinjstvom ter drugi tekoči domači transferi. Ta povečana poraba je povezana predvsem z epidemijo covida-19 in z blaženjem njenih posledic za podjetja in prebivalstvo.

Primanjkljaj v obravnavanem obdobju je medtem ublažila rahla rast prihodkov, predvsem na račun višje rasti dohodnine in prejetih sredstev iz EU.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo sestavljajo vse štiri javne blagajne - proračun, zdravstvena in pokojninska blagajna ter proračuni lokalnih skupnosti, je v trimesečju medtem zabeležila približno 4,80 milijarde evrov prihodkov in 6,10 milijarde evrov odhodkov. Prihodki so bili višji za 3,3 odstotka, odhodki pa za 21,5 odstotka. Primanjkljaj je dosegel skoraj 1,30 milijarde evrov.