Cilj projekta Mine Tour je aktivno ohranjanje rudarske dediščine z razvojem novih trajnostnih čezmejnih turističnih produktov. Z obiskom dveh lokacij imajo obiskovalci priložnost izkusiti edinstveno doživetje v podzemnem svetu rudnika Sitarjevec ter spoznati bogato kulturno, arhitekturno in industrijsko dediščino mesta Labin. »Mine Tour obiskovalcem omogoča, da spoznajo rudarsko infrastrukturo, preizkusijo edinstveno kulinarično ponudbo, odkrijejo zgodovinsko ozadje in osebnosti, ki so pomembno oblikovale industrijsko in rudarsko dediščino, prisluhnejo rudarskim anekdotam, spoznajo postopke nastajanja kamnin ter si ogledajo razstavne eksponate kamnin, rudarsko orodje in opremo ter rekonstrukcijo živalskih in rastlinskih vrst,« je ob odprtju prenovljenega rudnika Sitarjevec v Litiji povedala Tina Letić iz Razvojnega centra Srca Slovenije.

Sodelovanje Slovenije in Hrvaške

»Projekt Mine Tour smo začeli septembra 2018 in bo trajal do konca letošnjega aprila. V tem času bomo zaključili dve večji investiciji – obnovo spodnjega dela rudnika Sitarjevec v Litiji in obnovo rudarskega stolpa Šoht v Labinu. Na obeh lokacijah, tako v Labinu kot v Litiji, je potekalo izobraževanje za deležnike in ciljne skupine vodnikov. Namen teh izobraževanj je zagotoviti teoretično in praktično znanje za interpretacijo vsebine rudarske dediščine in izvajanje vodenih izletov na obeh destinacijah. Partnerji projekta pa so z različnimi zunanjimi strokovnjaki aktivno nadgrajevali celotno zgodbo turističnega produkta in pripravili nepozabno doživetje za vse, ki so lačni adrenalina in odkrivanja industrijske dediščine,« je pojasnila Letićeva in dodala, da projekt stremi k aktivnemu ohranjanju dveh rudnikov z obrobnih območij, kar bo vodilo k povečanju obiska, višji kakovosti doživljanja obiskovalcev in dolgoročni trajnosti območij rudarske dediščine.

Čezmejni pristop zagotavlja širši krog obiskovalcev, kot bi jih samo lokalni produkti, in s tem večjo učinkovitost pobude oziroma večjo količino obiskovalcev kulturne in naravne rudarske dediščine. Čezmejna promocija pripomore k povečanju števila obiskovalcev, na primer obiskovalci turističnih lokacij Istre spoznajo rudnik Litija – in obrnjeno. »Ker je Ljubljana pogosta tranzitna točka na poti do hrvaških turističnih krajev, bodo ti obiskovalci seznanjeni tudi z rudnikom Labin, kar povečuje možnost za obisk. S strokovnimi podlagami za posebne smernice bodo zagotovljeni enaki standardi za obnovo rudarske dediščine, kar pripomore k zmanjšanju degradacije spomenikov in ohranjanju njihove posebnosti ter poenotenemu ohranjanju naravnih in kulturnih virov,« je še pojasnila sogovornica in poudarila, da čezmejna mreža dveh rudnikov zagotavlja tudi ohranjanje skupnih posebnosti, ki so v preteklosti določale rudarsko življenje na posameznem območju.

Bogat z rudninami in edinstveno naravno dediščino

Rudnik Sitarjevec sodi med večja in zelo bogata rudna nahajališča v Sloveniji. V njem so kopali svinčevo in živosrebrno rudo, nekaj pa tudi cinkove, bakrove, železove in baritne rude. Rudnik je bogat tudi z minerali – v njem so jih našli več kot 60 različnih vrst. Leta 1965 so rudnik Sitarjevec zaprli, vhod pa zaminirali. V rudnik so ponovno vstopili v letu 2002 in v njem odkrili edinstvene limonitne kapnike, ki v letu dni zrastejo tudi do pet centimetrov. Postalo je jasno, da je to velika naravna znamenitost za mesto Litija in širši prostor. Padla je odločitev, da se del rudnika uredi za turistične doživljajske oglede. Rudnik je tako za oglede odprt od decembra 2017. Občina Litija je takrat del rudnika obnovila na lastne stroške, medtem ko so dodatnih 300 metrov rudnika septembra 2018 uredili z evropskimi sredstvi.

Rudnik Sitarjevec bi lahko na kratko opisali kot enega od najstarejših rudnikov v Evropi, ki se ponaša s skoraj 500 metri oglednih rovov z bogato vsebino in še bogatejšimi razstavnimi eksponati, v njem pa domujejo tudi netopirji mali podkovnjaki.