Zato predlagam nekaj takojšnjih ukrepov:

– Takoj je treba odpreti fakultete vsaj za zadnja dva meseca (maj, junij) aktivnega dela s študentkami in študenti v fakultetnih okoljih; predavanja, seminarje, diskusije, pogovore s študenti, mentoriranja, izpite, diplome na način, kot so odprte gospodarske institucije, trgovine itd.

– Naj se za dva meseca odpre študentske domove in se študentom omogoči brezplačno bivanje v domovih za ta čas in se jim omogoči brezplačne prevoze na fakultete. S tem bi se država vsaj malo oddolžila študentom za popolnoma ignorantski odnos do njih v času pandemije. Dolgoročno pa je treba reaktivirati aktivni državljanski status mladih, študentov, in to tako, da se jim omogoči aktivno ekonomsko in politično državljanstvo. Sobotna priloga Dela