»Skupina Mercator je kljub zelo zahtevnim pogojem poslovanja v letu 2020 dosegla vrsto ključnih strateških ciljev. Navkljub omejitvam, ki jih je prinašala epidemija, smo uspeli pomembno zvišati prihodke, svojo zadolženost oziroma neto finančni dolg pa ponovno znižati,« je v sporočilu za javnost zapisal predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić.

Na slovenskem trgu so se prihodki v maloprodaji povečali za 5,1 odstotka. Rast teh prihodkov se zdi Čizmiću še toliko bolj pomembna, ker so epidemiološki ukrepi pomembno negativno vplivali na poslovanje na področjih veleprodaje, nepremičnin, proizvodnje in M Tehnike.

Zaradi prevrednotenja nepremičnin in slabitev drugih osnovnih sredstev ter zaradi vpliva epidemije covida-19 je izguba iz poslovanja znašala 108,2 milijona evrov. Brez enkratnih poslovnih dogodkov je dobiček skupine v letu 2020 znašal 4,7 milijona evrov. Epidemija je imela za 18,8 milijona evrov neposrednih negativnih vplivov na poslovanje, so izračunali v Mercatorju.

Med negativnimi vplivi na poslovanje v letu 2020 so izpostavili skrajševanje obratovalnega časa trgovin v Sloveniji, sprejetje zakona o zaprtju trgovin ob nedeljah ter ukrepe za zaprtje celotnega sektorja hotelov in restavracij, kot tudi šol. Zaradi tega je veleprodajno področje skupine Mercator doživelo velik padec prihodkov. Podobno je bilo tudi na segmentu tehnike, saj so bile tehnične trgovine zaprte več kot četrtino leta 2020.

Epidemiološki ukrepi so imeli velike posledice z vidika stroškov, saj je bilo treba veliko vlagati v zaščito zaposlenih in kupcev. Povečali so se tudi stroški dela zaradi spremenjene zakonodaje na področju minimalne plače na vseh trgih poslovanja, v Sloveniji pa so k njihovi rasti dodatno prispevala izplačila pomoči zaposlenim med epidemijo v skladu z zakonodajo in izplačila dodatkov.

Vseeno pa so v Mercatorju nadaljevali z razvojem in prenovo svoje mreže, prav tako tudi z aktivnostmi na vseh ključnih razvojnih projektih, pri katerih izpostavljajo projekt gradnje logistično-distribucijskega centra v Ljubljani.

Poslovno leto 2020 sta zaznamovala tudi projekta združevanja s skupino Fortenova, ki je po prenosu delnic s propadlega Agrokorja pred kratkim postala 88,10-odstotna lastnica največjega slovenskega trgovca in je ta teden objavila prevzemno namero za odkup še preostalih delnic, in projekt refinanciranja dolga skupine Mercator.