V okviru projekta Life Lynx, katerega cilj je reševanje dinarsko-alpske populacije risa pred izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev, so lovci Lovske družine Nomenj - Gorjuše danes v naravo izpustili prva dva risa, Zoisa in Aido. Skupno so jih do sedaj v Sloveniji izpustili šest. V sredo se bodo tem šestim pridružili še trije risi, ki jih bodo izpustili v Triglavskem narodnem parku. Z izpusti risov na Gorenjskem bodo omogočili dolgoročno preživetje te vrste pri nas in v Evropi.

Ključna je priselitev samcev

Doselitev risov na Gorenjsko predstavlja za projekt Life Lynx velik izziv, saj na tem območju ne beležijo stalne prisotnosti risov in je zato ključno, da na to območje preselijo tudi samice. Sredi marca so preselili prvega risa Trisa v izpustitveno oboro na območju Pokljuke, mesec dni kasneje pa so s pomočjo ZOO Ljubljana na območje Jelovice pripeljali prvi risji par, Zoisa in Aido. V času prilagajanja na novo okolje so za rise skrbeli nadzorniki Triglavskega narodnega parka in lovci iz lovske družine Nomenj - Gorjuše. »Za transport risov do prilagoditvene obore smo uporabili konjsko vprego z vozom lojtrnik, saj se nam zdi pomembno, da poleg naravne ohranjamo tudi kulturno dediščino teh krajev. V času prilagajanja smo risoma redno prinašali hrano, saj je pomembno, da gresta sita in spočita v novo okolje,« je povedal Peter Benedik, starešina lovske družine Nomenj - Gorjuše.

Izpusti risov na območju Gorenjske so izjemnega pomena, saj območje predstavlja stičišče med Dinaridi in Alpami, sveži geni bodo omogočili dolgoročno preživetje dinarsko-alpske populacije in vzpostavitev povezave s populacijami risov v Alpah. Prve pobude za doselitev risov na območje jugovzhodnih Alp segajo že v leto 2014, ko so na območje Trbiža v Italiji pripeljali risji par iz Švice. »Danes smo naredili prvi korak k uresničitvi cilja dolgoročnega ohranjanja risa v tem delu Evrope. Našo trenutno izolirano populacijo v Dinaridih želimo povezati s sosednjimi populacijami risa v Alpah. Z doselitvami risov na Gorenjsko bo omogočena povezava z risi v Italiji, Avstriji in dolgoročno Švici. Samo večje povezane populacije omogočajo ustrezen pretok genov in risom zagotavljajo dolgoročen obstoj,« je povedal Rok Černe, koordinator projekta Life Lynx iz Zavoda za gozdove Slovenije.

Doselitev risov je sprejela tudi lokalna skupnost. »Ko smo prejeli razlago, zakaj se doseljuje rise k nam, smo to sprejeli z navdušenjem. Mislim, da je prav, da se v našo lokalno skupnost vračajo živali, ki so bile tukaj, in da poskrbimo, da take živali ponovno ne izumrejo. Pomembno je, da tudi zveri ostanejo v našem gozdu, saj so potrebne za obnovo gozda in za samo življenje. Ris Zois je dobil ime po človeku, ki je za Bohinj veliko naredil, in jaz mislim, da bo ta ris tudi,« pa je povedal župan občine Bohinj g. Jože Sodja.