A to še ni najhujše. Na portalu siol.net je bila medtem objavljena vrsta zapisov o sumih še mnogo hujšega Pogačnikovega ravnanja v zadevi, kjer je pri odločanju o pritožbi Damjana Jankovića proti uvedbi preiskave soodločala tudi sodnica Ana Testen. Njen senat naj bi bil to Jankovićevo pritožbo že zavrnil, Pogačnik pa naj bi nato to »izničil« z nezakonito naknadno dodelitvijo že odločene zadeve novemu senatu brez Testenove. Toda iz uradnih odgovorov sodišča na novinarjeva vprašanja je vsakomur, ki zna brati, že dokaj jasno, da so bili ti sumi s tem pravzaprav že potrjeni. Seveda »osumljeni« Pogačnik še vedno velja za nedolžnega, dokler se mu tudi to drugo, še precej hujše kaznivo dejanje ne dokaže pred sodiščem.

Da bi se tudi pred to neuradno »obtožbo« (tožilstvo je namreč, kolikor je znano, še ni vložilo) z vsem, kar lahko v svojo obrambo navede (ne z dosedanjim prozornim izmikanjem), mogel braniti tudi pred sodiščem, svojo pred tremi tedni že dopolnjeno javno kazensko ovadbo zoper njega zdaj še drugič dopolnjujem. S ponovljenim ključnim vprašanjem: se odgovornim za preganjanje takih (javno zatrjevanih) izjemno hudih ekscesov zdi normalno, da ob tem še vedno molčijo?

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče