V primeru sobivanja z otrokom v bolnišnici ali zdravilišču so starši, rejniki in skrbniki otroka upravičeni do kritja stroškov nastanitve in prehrane, upravičeni so do bolniškega staleža in tudi do 80 odstotkov nadomestila plače.

Pravico lahko uveljavlja zgolj eden od upravičencev, na primer eden od staršev in ne oba istočasno. Druge osebe - tudi, če so v sorodstvenem razmerju - npr. dedki, babice, tete, strici - nimajo pravice do sobivanja, razen če so z odločbo pristojnega organa opredeljeni kot skrbniki in dejansko negujejo in varujejo otroka.

Brezposelni in upokojenci izvzeti

Pravice do nadomestila zaradi sobivanja pa nimajo upokojenci in brezposelni, saj v zdravstveno zavarovanje niso vključeni z ustrezno zavarovalno podlago, navajajo na ZZZS.

Prav tako nimajo pravice do nadomestila tiste osebe, ki zaradi nege in varstva otroka že prejemajo dohodek za ta namen (npr. družinski pomočniki, osebni asistenti, poklicni rejniki), saj se nadomestilo zagotavlja zgolj ob izpadu osebnega dohodka.

Za otroke, mlajše od 15 let

Pravico do sobivanja je mogoče uveljavljati, če je otrok star manj kot 15 let. Če ima otrok težje okvare ali poškodbe možganov ali hrbtenjače, kronično bolezen ali pa gre za primer zdravljenja težkega zdravstvenega stanja, je starostna meja za sobivanje premaknjena na do 18 let. Če gre za osebo s posebnimi potrebami, ki potrebuje 24-urno nego in oskrbo, pa je pravico do sobivanja mogoče uveljavljati tudi za polnoletne.

Stroškov za sobivanja staršev ob bolnem otroku v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču v tujini pa ZZZS ne krije.