Prejšnja vlada je člane novega strokovnega sveta imenovala 9. novembra 2017 za dobo petih let, nekaj zamenjav je bilo nato v letu 2019. Strokovni svet med drugim daje mnenje k predlogu zakonov in drugih predpisov, ki urejajo in posegajo v šport.

Novi člani so postali Lovrencij Galuf, Sašo Norčič, Janez Urbanc, Vladimir Sitar, Samo Logar, Polona Rifelj, Matevž Jug, Katja Koren Miklavec in Uroš Zupan.

V strokovnem svetu so po sklepu vlade ostali na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije imenovani Franci Petek, Blaž Perko, Marko Šibila, Stanko Glažar, Janez Sodržnik, Peter Škerelj, Boro Štrumbelj, ki ga je predlagala Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite, ter Matej Jamnik, ki ga je predlagala Slovenska univerzitetna športna zveza.

Vlada je poleg Pišota razrešila Frana Erčulja, Gregorja Juraka, Ivana Kukoviča, Edvarda Kolarja, Luko Steinerja, Petro Robnik, Ivana Gerjeviča in Meto Zagorc. Slednja je kot najstarejša vodila ustanovno sejo 28. novembra 2017, preden je bil za predsednika izvoljen Luka Steiner.

Ta je 28. septembra lani odstopil. V obrazložitvi je dejal, da je to storil izključno iz osebnih razlogov; menjava zaposlitve je bila edini razlog za ta korak. Februarja letos je bil za za predsednika izvoljen Pišot.

»Že kmalu po sprejemu funkcije predsednika sem, tako kot še večina drugih članov, razmišljal o odstopu, ker smo ugotovili, da je zelo težko delovati, saj se ne upošteva mnenje stroke pri odločitvah. Vesel sem, da smo temu navkljub člani in članice strokovnega sveta, vrhunski strokovnjaki s področja kineziologije, ter direktorat za šport, uspeli v kratkem času, da se je slovenski šport odprl in mu je zagotovljeno delovanje. Ves čas pa smo opozarjali, da komunikacija z vlado in resorno ministrico Simono Kustec sploh ne poteka. Le na ta način bi lahko delo strokovnega sveta potekalo uspešno in bi bi bili odloki v času pandemije novega koronavirusa sprejeti strokovno. Očitno so bili moji pozivi k boljši komunikaciji razumljeni drugače. Vlada se je namreč odločila za zamenjavo večino članov, novim in starim članom pa želim uspešno delo,« je dejal Pišot.