Navedena informacija v članku je nepopolna. Od leta 2019, odkar je Wolt prisoten v Sloveniji, nobenemu izmed dostavljalcev ni bilo treba odplačati nahrbtnikov v višini 150 evrov, če so ga izgubili ali poškodovali. Poškodovane nahrbtnike in ostalo opremo Wolt dostavljalcem vedno zamenja brezplačno. V pogodbah je ta znesek naveden zgolj kot določilo, s katerim se Wolt zavaruje, da se nahrbtniki ne uporabljajo v kakršne koli nedovoljene namene. Prav tako Wolt nikoli in v nobenem primeru ne uveljavlja odbitkov plačil, v primeru, da se pojavijo večje tehnične težave pri delovanju aplikacije, Wolt dostavljalcem za čas daljšega nedelovanja nadomesti izpad prihodkov.

2. V članku je novinar zapisal, da delo dostavljalcev hrane spremlja sindikat Mladi plus, ki je med decembrom in marcem opravil intervjuje s 14 ljudmi, enajst jih dela za Wolt, trije za Ehrano. Opazili so, da nekateri konstantno delajo za istega ponudnika in pri nekaterih samozaposlenih prepoznali elemente delovnega razmerja. Več intervjuvancev je v povprečju delalo vsaj osem ur na dan, nekateri pa okrog deset ur na dan sedem dni v tednu, rekorder celo čez 80 ur v določenem tednu.

Navedeno informacijo je treba dopolniti. Wolt namreč sodeluje s 500 tedensko aktivnimi dostavljalci v petih mestih v Sloveniji. Povprečno dostavljalci za Wolt delajo 4 do 6 ur na dan.

3. V članku novinar navaja, da Tea Jarc opozarja, da študentska napotnica ne more biti sklenjena s »partnerjem«, ampak z naročnikom študentskega dela.

Pojasnjujemo, da so vse študentske napotnice sklenjene z naročnikom študentskega dela, torej s podjetjem Wolt Tehnologije, d. o. o.

4. V članku je mednaslov »Woltu opozorilo inšpekcije« in nato pojasnilo, da je inšpektorat za delo leta 2019 pri Woltu opravil 10 nadzorov s področja delovnopravnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu. Ugotovili so nepravilnosti glede ocenjevanja tveganj, ki so jim delavci izpostavljeni ali bi jim bili lahko izpostavljeni in glede izjave o varnosti. Zato so Woltu izrekli opozorilo.

Navedena trditev v članku ne drži. Inšpektorat za delo je pri Woltu opravil tri nadzore s področja delovnopravnih razmerij ter varnosti zdravja pri delu. Inšpektorat ni ugotovil nepravilnosti glede ocenjevanja tveganj, ki so jim delavci izpostavljeni ali bi jim bili lahko izpostavljeni, in glede izjave o varnosti. Inšpektorat Woltu ni izrekel opozorila, saj je vedno ugotovil, da je vse v skladu s slovensko zakonodajo.

Manca Šalehar, vodja marketinga pri podjetju Wolt Slovenija