»Soočili smo se z velikim porastom obremenitev in količin prometa govornih, podatkovnih in video storitev, in sicer za več kot polovico glede na običajno situacijo, ter beležili velik porast prometa pri dostopu do globalnega interneta omrežij in IPTV,« so epidemično leto 2020 v poslovnem poročilu strnili v Telekomu Slovenije.

Poslovanje skupine je lani zaznamovala tudi prodaja Planeta TV. Skupina je v konsolidiranem izkazu poslovnega izida ločeno izkazala prihodke, odhodke in čisti dobiček poslovnega leta iz ustavljenega poslovanja za omenjeno družbo. Postopek prodaje 100-odstotnega deleža v omenjeni družbi Planet TV je bil sicer zaključen septembra lani.

Skupina Telekom Slovenije je leto 2020 zaključila s čistim dobičkom v višini 24,9 milijona evrov. Ob prilagoditvi za ocenjeni negativni vpliv koronavirusa z ukrepi za omilitev negativnih vplivov bi čisti dobiček znašal 32,8 milijona evrov, so še zapisali v Telekomu.

Dobiček iz poslovanja je v letu 2020 dosegel 42,6 milijona evrov, kar je za tri odstotke oziroma za 1,4 milijona evrov več kot v preteklem letu. EBITDA je na ravni skupine Telekom Slovenije dosegel 209,9 milijona evrov, kar je dva odstotka manj kot v letu 2019.