Podjetje Dani AFC, ki je v lasti zasebnika iz Italije, zaradi posledic epidemije covida-19 in s tem povezanimi dobavami kitajskih elektronskih čipov v Evropo pričakuje stagniranje naročil tudi v svoji proizvodnji, kjer krojijo tako imenovane odkrojke za sestavne dele usnjenih sedežnih prevlek za dražje avtomobile. »Zaradi tega v letošnjem letu nismo dodatno zaposlovali, niti nismo podaljševali pogodb zaposlenim, ki so imeli sklenjeno pogodbo za določen čas,« je pojasnil direktor podjetja Jožef Horvat.

Konec aprila bo tako brez dela ostalo vseh okoli 50 zaposlenih, ki so imeli pogodbe za določen čas. Prav tako so po besedah direktorja odpustili sedem zaposlenih za nedoločen čas. Ob tem je Horvat, ki podjetje vodi 18 let, odkar to deluje na Koroškem, poudaril, da so sicer vsakoletna nihanja pri zaposlovanju v podjetjih, ki delajo za avtomobilsko industrijo, stalnica. Da pa so trenutno tudi za naprej razmere negotove, zato o nadaljnjih napovedih morebitnih odpuščanj ne želi govoriti.

Stiske odpuščenih delavcev

Nekateri delavci pravijo, da so v podjetju napovedali tudi dodatna odpuščanja zaposlenih za nedoločen čas, omenjajo pa tudi višje številke o že odpuščenih delavcih za nedoločen čas. Podobne informacije ima tudi podpredsednik Konfederacije slovenskih sindikatov (KSS) David Ažnoh, ki je opozoril na stiske nekaterih odpuščenih delavcev.

Po njegovih besedah je podjetje odpustilo delavko, ki je mama štirih otrok in je samohranilka, prav tako je odpustilo nekatere delavce, ki so na dolgotrajni bolniški. Če se bo odpuščanje zaposlenih za nedoločen čas nadaljevalo, se Ažnoh boji, da bo podjetje tudi preseglo prag, ko mora pripraviti program presežnih delavcev.

Lani velike odpovedi naročil kupcev

Podjetje Dani AFC je svoje proizvodne prostore v preteklosti imelo v Otiškem Vrhu, zadnja leta pa je proizvodnja urejena v nekdanji Preventovi hali v Slovenj Gradcu. Podjetje je v lasti italijanske skupine Dani, ki tudi dobavlja usnje slovenjgraški družbi, v kateri krojijo in izsekujejo dele za usnjene prevleke, ki jih nato šivajo v šivalnicah v Turčiji in Romuniji.

Po podatkih iz zadnjega objavljenega poslovnega poročila, ki je za leto 2019 in je objavljeno na spletnih straneh Ajpesa, je razvidno, da je podjetje Dani AFC v tem letu ustvarilo 57,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, leto pa sklenilo z dobičkom v višini dobrih 195.000 evrov. To leto je vodstvo podjetja ocenilo kot eno najuspešnejših v zadnjih letih. V začetku letu 2019 je sicer podjetje število zaposlenih s 450 zmanjšalo na 400 konec leta. Kot je razvidno iz poslovnega poročila, so odpuščali zaposlene za določen čas.

Že lani pa so nato na poslovanje podjetja vplivali ukrepi za zajezitev covida-19. »Zaradi odpovedi naročil kupcev se je v času od razglasitve epidemije močno znižala realizacija oziroma je padla na 10 odstotkov mesečne realizacije. Podjetje v mesecu aprilu praktično ni poslovalo,« je Horvat med drugim zapisal v poslovnem poročilu za 2019, ki je bilo objavljeno sredi lanskega leta.